Головна Шлюбний договір (контракт) Шлюбний договір (укладений перед реєстрацією шлюбу)

Неділя, 26 червня 2011, 15:12

Шлюбний договір

м.___________ «__»___________ 2011 р.

Ми, що нижче підписалися, громадянин Іванов Іван Іванович проживаю за адресою:______________________ і громадянка Петрова Поліна Сергіївна, що проживає за адресою:___________________, які мають намір вступити в шлюб, іменовані надалі "Подружжя", уклали цей договір про наступне.

1. Загальні положення

1.1 Майно, нажите подружжям під час шлюбу, є в період шлюбу спільною сумісною власністю подружжя, за винятком майна, яке особисто належло за законом одному з подружжя, а також за винятком випадків, передбачених у цьому договорі.

1.2 У випадку розірвання шлюбу подружжям за взаємною згодою на все нажите під час шлюбу майно зберігається правовий режим спільної сумісної власності, що діє відносно відповідного майна в період шлюбу, якщо цим договором не передбачено інше.

1.3 У разі розірвання шлюбу за ініціативою громадянина Іванова Івана Івановича або в результаті його негідної поведінки (подружньої зради, пияцтва, хуліганських дій тощо), майно, нажите під час шлюбу і що відноситься до спільної сумісної власності подружжя, вважається з моменту розірвання шлюбу спільною частковою власністю подружжя. При цьому громадянину Іванову Івану Івановичу належить одна четверта частка названого майна, а громадянці Петровій Поліні Сергіївні належить три четвертих частки названого майна.

1.4 У разі розірвання шлюбу за ініціативою громадянки Петрової Поліни Сергіївни або в результаті її негідної поведінки (подружньої зради, пияцтва, хуліганських дій і т.п.) майно, нажите під час шлюбу і що відноситься до спільної сумісної власності подружжя, вважається з моменту розірвання шлюбу спільною частковою власністю подружжя. При цьому громадянину Іванову Івану Івановичу належить три четвертих частки названого майна, а громадянці Петровій Поліні Сергіївні належить одна четверта частка названого майна.

2. Особливості правового режиму за видами майна

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: