Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий договір ФОП (фізичної особи-підприємця) з водієм

Середа, 05 вересня 2012, 21:25

Даний зразок трудового договору передбачає укладення угоди між фізичною особою-підприємцем (ФОП) і найманим працівником, який приймається на посаду водія.

Трудовий договір №__________

м. Київ    "04" вересня 2012

Фізична особа-підприємець Іванов Іван Іванович, іменований надалі "Роботодавець", діючий на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія ___ №______________, виданого ________________________, "25" жовтня 2011 , з однієї сторони, і громадянин України Петров Петро Петрович, іменований надалі "Працівник", з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Предмет трудового договору

1.1. Працівник приймається на роботу для виконання функцій на посаді водія 3-го класу передбаченою штатним розкладом підприємства. Працівник виконує щоденні транспортні перевезення згідно виданого завдання.

1.2 Місцем роботи Працівника є виробнича база ФОП Іванов І.І.

1.3. Працівник зобов'язаний приступити до роботи з "05" вересня 2012р.

1.4. Даний трудовий договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами.

1.5. Робота у Роботодавця є для Працівника основним місцем роботи.

1.6. Трудовий договір укладено на невизначений термін.

1.7. Працівник приймається на роботу з умовою про випробування з метою перевірки його відповідності виконуваній роботі. Тривалість випробувального терміну складає 2 місяці з моменту укладення цього договору.

Критерієм проходження випробувального терміну є точне і якісне виконання посадових обов'язків.

2. Права та обов'язки працівника

2.1. Працівник підпорядковується безпосередньо Роботодавцю.

2.2. На працівника покладаються такі посадові обов'язки:

2.2.1. Забезпечити професійне водіння автомобіля, що максимально забезпечує збереження життя і здоров'я пасажирів і технічно справний стан самого автомобіля;

2.2.2. Стежити за технічним станом автомобіля, виконувати самостійно необхідні роботи по забезпеченню його безпечної експлуатації (відповідно до інструкції з експлуатації), своєчасно проходити технічне обслуговування в сервісному центрі і технічний огляд;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: