Головна Трудовий договір (контракт) Контракт зі співробітником приватного охоронного підприємства

Вівторок, 22 лютого 2011, 20:45

Контракт

зі співробітником приватного охоронного підприємства

м. Київ "_____" ____________ 2011 рік

ЗАТ «____________», в особі Генерального директора _________________, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі "Роботодавець", з одного боку, і громадянин _______________________, іменований надалі "Працівник", з іншого боку, уклали цей контракт про таке:

Стаття 1

Цей контракт регулює трудові та інші відносини між Роботодавцем та Працівником. Робота за цим контрактом є для Працівника основним місцем роботи та видом. Працівник підпорядковується безпосередньо керівнику структурного підрозділу охоронного підприємства, а також вищому керівництву підприємства в порядку, визначеному інструкціями, затвердженими роботодавцем.

Стаття 2

1. З метою перевірки здатності виконання передбачених цим контрактом обов'язків, Працівнику встановлюється випробувальний термін, який становить до 3 (трьох) місяців для співробітників і до 2 (двох) місяців для ліцензованих співробітників та осіб, які проходили службу в правоохоронних органах.

2. Роботодавець має право в будь-який час (у т.ч. до закінчення терміну випробування) розірвати Контракт в односторонньому порядку, при цьому Роботодавець не зобов'язаний обгрунтовувати своє рішення, і Працівник вважається звільненим від роботи, як не витримавший випробування.

3. Якщо після закінчення строку випробування Роботодавець протягом 10 (десяти) днів не розірве Контракт, то Працівник вважається таким, що витримав випробування і продовжує роботу на умовах Контракту, і наступне розірвання Контракту допускається лише на загальних підставах.

4. До отримання ліцензії Працівник залучається до роботи в якості стажиста охоронцем для несення вахтової служби: здійснення пропускного режиму, підтримка внутрішньооб'єктового порядку, спостереження за технікою, майном, будівлями, приміщеннями і т.д.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: