Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий контракт з керівником підприємства про підприємницьку діяльність

Неділя, 19 грудня 2010, 10:27

Трудовий контракт

з керівником підприємства про підприємницьку діяльність

м._____________ "____"__________ 20__г.

Власник в особі __________________, іменований надалі "Власник", з одного боку, і громадянин _______________________________ іменований надалі "Підприємець", з іншого боку, уклали даний трудовий контракт про таке.

1. Предмет контракту

1.1. Громадянин ____________________ призначається на посаду керівника підприємства ______________________ з покладанням на нього підприємницьких повноважень, передбачених законодавством, Статутом підприємства та цим контрактом.

2. Термін контракту

2.1. Контракт укладається між Власником та Підприємцем строком на ______ років (в межах 5 років) і діє з "___"_____ 20__р. по "___"______ 20__р.

3. Взаємні зобов'язання сторін

3.1. В якості керівника підприємства Підприємець зобов'язується забезпечити:

3.1.1. Отримання і збільшення прибутку в розмірі: ______________________

3.1.2. Зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, що випускається: _______________________________

3.1.3. Технічне переозброєння (реконструкцію) підприємства: _________________

3.1.4. Розширення й оновлення номенклатури та збільшення обсягів

виробництва: ______________________________

3.1.5. Виконання договірних зобов'язань підприємства.

3.1.6. Виконання умов колективного договору.

3.1.7. Виконання програми соціального розвитку колективу.

3.1.8. Виконання економічної програми.

3.1.9. ________________________________________

3.1.10._______________________________________

3.2. Власник зобов'язується:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: