Головна Стахування Рішення суду у справі про стягнення страхового відшкодування

Понеділок, 30 квітня 2012, 10:07

2-1304/12

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2012 року Голосіївський районний суд м. Києва

в складі: головуючого - судді Горбань Н.І. при секретарі Анісімовій М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві справу за позовом ОСОБА_1 до Відкритого Акціонерного Товариства Національна Акціонерна Страхова компанія “ОРАНТА” про стягнення страхового відшкодування, -

ВСТАНОВИВ:

У листопаді 2011р. представник позивача ОСОБА_1 предявила позов до відповідача про стягнення страхового відшкодування в сумі 152 653 грн. 11 коп., мотивуючи тим, що 10.09.2008р. між нею та відповідачем було укладено договір добровільного страхування транспортного засобу (Банківське КАСКО) № К010-057/08/СТ на виконання умов п. 3.3.3 кредитного договору № 700\720456-KR від 09.09.2008р. з Укрсоцбанком для придбання автомобіля «HONDA Civik», д. н. з. НОМЕР_1, а також п. 2.1.7 договору застави № 700\720460-ZO KR від 09.09.2008р. з Укрсоцбанком, за умовами якого її зобовязано застрахувати предмет застави (автомобіль «HONDA Civik», д. н. з. НОМЕР_1) в НАСК «Оранта»за пакетом «Повне КАСКО»на термін дії договору кредиту включно до 09.09.2015р.

Пунктом 1.2 договору застави визначена загальна заставна вартість автомобіля, яка складає 137147,00 грн., що за курсом НБУ на день укладання договору застави становило 28269,57 доларів США.

Зазначений договір страхування укладено у відповідності до Правил Страховика № 100 «Добровільного страхування наземного транспорту», зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 травня 2007р. за № 0670696. Вигодонабувачем за договором страхування є Укрсоцбанк.

Пунктом 14.1 договору страхування визначено, що строк дії договору та періоди його дії в частині зобовязань страховика (при сплаті страхового платежу частинами) зазначено у додатку до цього договору. У відповідності до п. 14.4 територія дії цього договору Україна, країни Європи та СНД, якщо інше не передбачено у додатках до цього договору.

Додатком № 1 договору інше не передбачено та застраховано зазначений транспортний засіб за страховими ризиками: «ДТП»; «Протиправні дії третіх осіб»; «Стихійні явища + «Пожежа»; «Незаконне заволодіння». Автомобіль застрахований без урахування зносу. Безумовна франшиза, за ризиками «ДТП», «Протиправні дії третіх осіб», «Стихійні явища + «Пожежа»складає 0,5 % від страхової суми; за ризиком «Незаконне заволодіння»- 7 %.

В ніч з 15.02.2011р. на 16.02.2011р. в період з 22-00 год. до 09-00 год. невстановленим злочинцем скоєна таємна крадіжка застрахованного автомобіля «HONDA Civik», д. н. з. НОМЕР_1, по вул. Стародеревенській біля будинку № 19 к. 2 у місті Санкт-Петербурзі (Росія), що дає підстави кваліфікувати цей випадок, як страхову подію у відповідності до умов договору страхування № К010-057/08/СТ від 10.09.2008р.

За фактом зазначеного випадку компетентними державними органами м. Санкт-Петербурга порушено кримінальну справу від 01.03.2011р.

01.05.2011р. провадження попередннього слідства було зупинено на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК РФ у звязку з невстановленням особи, яка підлягає притягненню в якості обвинуваченого, про що було надано постанову позивачу слідчим СУ УВС Приморського району м. Санкт-Петербурга.

На виконання умов договору страхування № К010-057/08/СТ у відповідності до ст. ст. 10, 11 договору позивачем своєчасно 16.02.2011р. повідомлено компетентні органи та відповідача про випадок, а також заповнено заяву про Страхову виплату за встановленою формою відповідача, яка була зареєстрована за № 3830 з доданням всіх необхідних документів.

Згідно п. 3.1.5 зазначеного договору страхування незаконне заволодіння застрахованим транспортним засобом шляхом викрадення, пограбування чи розбою є ризиком «Незаконне заволодіння»і підлягає під страховий випадок у відповідності до умов п. 3 договору страхування № К010-057/08/СТ (Банківський кредит), ст. 14.4 цього договору та страхових ризиків , визначених у додатку № 1 договору, який є невідємною частиною договору страхування.

За умовами п. 5.4 договору страхування за кожний наступний рік страхування страхова сума визначається в розмірі ринкової вартості транспортного засобу, виходячи із шкали вартості транспортного засобу у порівнянні з вартістю нового, а саме: за 1-й рік 100%, за 2-й рік 80%, за 3-й рік 70 %, тому за третій рік страхування страхова сума за викрадений автомобіль на дату настання страхового випадку становила 70% (155540,00 грн.) від вартості нового автомобіля 222200,00 грн.

Відповідно до п. 12.13, п. п. 12.13.1 договору страхування у випадку втрати застрахованного транспортного засобу внаслідок настання ризику «Незаконне заволодіння»страхове відшкодування обчислюється, як різниця між дійсною вартістю транспортного засобу на дату настання страхового випадку і розміром безумовної франшизи.

Страхова сума на дату настання страхового випадку за мінусом франшизи 7% складає: 155540,00 7% = 155540,00 грн. 10887,00 = 144652,20 грн.

Відповідно до п. п. 13.7.1, 13.7.2 договору страхування виплата страхового страхування за ризиком «Незаконне заволодіння»сплачується двома частинами, а саме: перша в розмірі 30% від загальної суми страхового відшкодування в строк 15 днів від дня порушення кримінальної справи, а друга частина в розмірі 70% сплачується після закінчення досудового слідства.

Відповідач мав здійснити виплату 30% страхової суми в розмірі 43395,66 грн. до 01.04.2011р., а решту в розмірі 101256,54 грн. сплатити після припинення попереднього слідства, яке відбулося 01.05.2011р., у строк 15 днів від надання страховику відповідних документів, які були йому надані у повному обсязі і станом на 01.06.2011р. відповідач мав сплатити останню частину страхового відшкодування.

Відповідач відмовив у виплаті страхового відшкодування з повідомленням, що ризик «Незаконне заволодіння»не вважається страховим за межами території України, якщо інше не передбачено у додатках до цього договору.

Вважає, що відмова є незаконною і відповідач порушив умови договору.

Відповідно до п. 9.4.3 договору страхування № К010-057/08/СТ при несвоєчасній виплаті страхового відшкодування страховик сплачує пеню за кожний день зволікання у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла на період виникнення заборгованості, від суми страхової виплати, належної до сплати.

За період з 01.04.2011р. по 31.05.2011р. пеня розрахована з 30% страхового відшкодування, що становить 43395,66 грн., та складає 559,90 грн., а за період з 01.06.2011р. по 18.11.2011р. від загальної суми заборгованості, що становить 144652,20 грн., складає 5194,46 грн., що в загальному становить 5750,36 грн.

Враховуючи вимоги ст. 625 ЦК України, три проценти річних за період з 01.04.2011р. по 31.05.2011р. становить: 43395,66 грн. х 3 х 61 : 365 : 100 = 217,5 грн.; за період з 01.06.2011р. по 18.11.2011р. становить: 144652,20 грн. х 3 х 171 : 365 : 100 = 2033,05 грн., що в загальному становить: 217,5 грн. + 2033,05 грн. = 2250,55 грн.

Станом на 18.11.2011р. сума основного боргу становить 144652,20 грн., пеня - 5750,36 грн., 3 % річних - 2250,55 грн., що в загальному становить 152653,11 грн.

Просить суд стягнути на користь позивача з відповідача страхове відшкодування в розмірі 144652 грн. 20 коп., пеню у розмірі 5750 грн. 36 коп., 3 % річних у сумі 2250 55 коп., що разом складає 152653 грн. 11 коп.

В судовому засіданні представник позивача ОСОБА_1 підтримала та уточнила свої позовні вимоги і просить суд у відповідності до умов п. 13.3 ст. 13 договору страхування № К010-057/08/СТ від 10 вересня 2008р. та вимог позовної заяви стягнути на користь позивача з відповідача НАСК «Оранта»страхове відшкодування в сумі 144652,20 грн., пеню в розмірі 5750,36 грн., нарахування 3 % річних в сумі 2250,55 грн., а всього в розмірі 152653,11 грн., а також зобовязати відповідача перерахувати страхове відшкодування на рахунок № 37392010000006 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, одержувач ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ 000390019, для погашення зобовязань за договором кредиту № 700/720456-KR від 09 вересня 2008р. ОСОБА_1 (а. с. № 79).

Представник відповідача в судовому засіданні позов не визнав. Пояснив, що на підставі договору страхування транспортного засобу (Банківське КАСКО) № К010-057/08/СТ від 10 вересня 2008р. застраховано транспортний засіб «HONDA Civic 4D», д. н. з. НОМЕР_1, сторони визначили вигодонабувачем АКБ «Укрсоцбанк», страхова сума 96002,90 грн., франшиза за ризиком «Незаконне заволодіння»- 7%. 16.02.2011р. позивачка дійсно звернулася з повідомленням про викрадення застрахованого автомобіля з 15.02.2011р. на 16.02.2011р. у м. Санкт-Петербурзі Російської Федерації. Пунктами 3.4 та 14.4 договору страхування визначено, що страховий випадок страховий ризик (подія) зазначена у додатку до договору, що відбувся і з настанням якого у відповідача виникає обовязок здійснити виплату страхового відшкодування. Територія дії договору Україна, країни Європи та СНД, якщо інше не передбачено у додатках до договору. Відповідно до п. п. 3.1 та 3.1.5 застраховано такий ризик, як втрата застрахованого транспортного засобу внаслідок незаконного заволодіння шляхом крадіжки, пограбування чи розбою (ризик «Незаконне заволодіння»). Відповідно до п. п. 4.2 та 4.2.22 не вважається страховим випадком факт пошкодження чи знищення застрахованого транспортного засобу та/або застрахованого додаткового обладнання внаслідок настання ризику «Незаконне заволодіння» за межами України, якщо інше не передбачено у додатках до договору. Натомість, у додатку до договору страхування не застраховано настання ризику «Незаконне заволодіння»на території Російської Федерації. Дія договору страхування у разі настання страхових ризиків розповсюджується на територію України, а також країни Європи та СНД, крім ризику «Незаконне заволодіння», тому позивачці було правомірно відмовлено у виплаті страхового відшкодування. Крім того, відповідно до договору страхування визначено, що вигодонабувачем за договором є АКБ «Укрсоцбанк», який не звертався до суду з позовом до відповідача та не уповноважив позивачку звертатися до суду з таким позовом. Якщо судом буде встановлено, що відмова у виплаті страхового відшкодування є безпідставною, то в такому випадку з відповідача може бути стягнуто страхове відшкодування, виходячи із розміру страхової суми, що складає 96000,90 грн. - 7% (франшиза) = 89282,68 грн. В задоволенні позову просить відмовити.

Суд, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 10.09.2008р. між ОСОБА_1 та НАСК “Оранта” укладено договір добровільного страхування транспортного засобу (Банківське КАСКО) № К010-057/08/СТ (а. с. № № 9 -15) на виконання умов п. 3.3.3 кредитного договору № 700\720456-KR від 09.09.2008р. (а. с. № № 16 - 21) з АКБ «Укрсоцбанк»для придбання автомобіля «HONDA Civic 4D», д. н. з. НОМЕР_1, а також п. 2.1.7 договору застави № 700\720460-ZO від 09.09.2008р. (а. с. № № 23 - 27) з АКБ «Укрсоцбанк», за умовами якого позивача зобовязано застрахувати предмет застави (автомобіль «HONDA Civic 4D», д. н. з. НОМЕР_1) в НАСК «Оранта»за пакетом «Повне КАСКО»на термін дії договору кредиту включно до 09.09.2015р. Пунктом 1.2 договору застави визначена загальна заставна вартість автомобіля, яка складає 137147,00 грн.

Зазначений транспортний засіб застраховано за страховими ризиками: «ДТП»; «Протиправні дії третіх осіб»; «Стихійні явища + «Пожежа»; «Незаконне заволодіння». Автомобіль застрахований без урахування зносу. Безумовна франшиза, за ризиками «ДТП», «Протиправні дії третіх осіб», «Стихійні явища + «Пожежа»складає 0,5 % від страхової суми; за ризиком «Незаконне заволодіння»- 7 %.

За фактом скоєння таємної крадіжки автомобіля «HONDA Civic 4D», д. н. з. НОМЕР_1, яка сталася у м. Санкт-Петербурзі РФ в ніч з 15.02.2011р. на 16.02.2011р., СУ при УВС по Приморському району м. Санкт-Петербурга 01.03.2011р. порушено кримінальну справу (а. с. № № 31, 32).

01.05.2011р. провадження попереднього слідства було призупинено на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК РФ у звязку з невстановленням особи, яка підлягає притягненню в якості обвинуваченого (а. с. № 33).

Листом за № 09-03-09/15188 від 03.06.2011р. позивачці ОСОБА_1 було відмовлено у виплаті відшкодування за випадком настання ризику «Незаконне заволодіння»на підставі п. п. 3,4, 4.2, 4.2.22, 14.4 договору страхування (а. с. № № 7, 8).

Згідно п. 3.1.5 зазначеного договору страхування незаконне заволодіння застрахованим транспортним засобом шляхом викрадення, пограбування чи розбою є ризиком «Незаконне заволодіння»і підпадає під страховий випадок у відповідності до умов п. 3 договору страхування № К010-057/08/СТ (Банківський кредит), ст. 14.4 цього договору та страхових ризиків , визначених у додатку № 1 договору, який є невідємною частиною договору страхування.

Відмову позивачці у виплаті страхового відшкодування відповідач мотивував тим, що настання ризику «Незаконне заволодіння»за межами території України не вважається страховим випадком, тоді як територія дії цього договору, як зазначено в п. 14.4 договору, Україна, країни Європи та СНД, якщо інше не передбачено у Додатку до цього договору.

Пункт 5.4 договору передбачає, що за кожний наступний рік страхування страхова сума визначається в розмірі ринкової вартості транспортного засобу, виходячи із шкали вартості транспортного засобу у порівнянні з вартістю нового, а саме: за 1-й рік 100%, за 2-й рік 80%, за 3-й рік 70 %, тому за третій рік страхування страхова сума за викрадений автомобіль на дату настання страхового випадку становила 70% та правильно визначена позивачкою в сумі 155540,00 грн., приймаючи до уваги ринкову вартость автомобіля, що складає 222200,00 грн. (а. с. № 43).

Згідно розрахунку позивачки, з яким погоджується суд, станом на 18.11.2011р. сума основного боргу становить 144652,20 грн., пеня складає 5750,36 грн., 3 % річних становить 2250,55 грн., що в загальному становить 152653,11 грн., які слід перерахувати вигодонабувачеві АКБ «Укрсоцбанк», що передбачено додатком 1 до договору добровільного страхування транспортного засобу (Банківське КАСКО) № К010-057/08/СТ від 10 вересня 2008р. (а. с. № 15).

Таким чином, позовні вимоги позивача знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, є обґрунтовані, тому їх слід задовольнити.

Доводи представника відповідача, що позивачці було правомірно відмовлено у виплаті страхового відшкодування спростовуються п. 14.4 договору, із змісту якого вбачається, що територія дії цього договору, як зазначено в п. 14.4 договору, Україна, країни Європи та СНД, якщо інше не передбачено у Додатку до цього договору, а інше додатком до договору не передбачено; визначення страхової суми, виходячи з його вартості на момент страхування в розмірі 96002,90 грн. суперечить умовам п. 5.4 договору, яким передбачено, що страхова сума визначається в розмірі ринкової вартості за кожний рік страхування, виходячи із шкали вартості транспортного засобу у порівнянні з вартістю нового, яка правильно розрахована позивачкою в розмірі 155540,00 грн., тому вони не заслуговують на увагу.

З відповідача на користь держави слід стягнути судовий збір в сумі 1526,53 грн., а на користь позивача витрати на інформаційно-технічне забезпечення в сумі 120 грн. (а. с. № 1).

На підставі викладеного, ст. ст. 979, 980, 982, 988, 992 ЦК України, керуючись ст. ст. 10, 57, 60, 88, 212 215, 218 ч. 1 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 до Відкритого Акціонерного Товариства Національна Акціонерна Страхова компанія “ОРАНТА” про стягнення страхового відшкодування задовольнити.

Стягнути з Відкритого Акціонерного Товариства Національна Акціонерна Страхова компанія “ОРАНТА” (01032, м. Київ, вул. Жилянська 75, п/р № 26508001000014 в АКБ «Укрсоцбанк»у м. Києві, МФО 300023, код ЄДРПОУ 00034186) на користь ОСОБА_1 страхове відшкодування в сумі 144652 грн. 20 коп., пеню в сумі 5750 грн. 36 коп. та три проценти річних в сумі 2250 грн. 55 коп., а всього 152 653 (сто пятдесят дві тисячі шістсот пятдесят три) грн. 11 коп. та зобовязати Відкрите Акціонерне Товариство Національна Акціонерна Страхова компанії “ОРАНТА” перерахувати зазначену суму ПАТ «Укрсоцбанк» на рахунок № 37392010000006, МФО 300023, код ЄДРПОУ 000390019, одержувач ПАТ «Укрсоцбанк»для погашення зобовязань за Договором кредиту № 700/720456-КR від 09 вересня 2008р., укладеного між ОСОБА_1 та ПАТ «Укрсоцбанк».

Стягнути з Відкритого Акціонерного Товариства Національна Акціонерна Страхова компанії “ОРАНТА” на користь держави судовий збір в сумі 1526 (одна тисяча пятсот двадцять шість) грн. 53 коп.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: