Головна Зобов’язання. Договори Укладення, зміна, розірвання Позовна заява про розірвання договору оренди та стягнення заборгованості

Четвер, 09 грудня 2010, 19:50

До ________ районного суду _______ області адреса:________________________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:______________________________, тел.:__________________________________

Відповідач: ПП «Назва», юридична адреса:_______________________________, тел.:_________________________________

Позовна заява

про розірвання договору оренди та стягнення заборгованості

04.09.2008 р. між мною, Особою_1, та відповідачем були укладенні два договори оренди землі, які були зареєстровані у __________ регіональній філії Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Умови договорів оренди є ідентичними і відповідають умовам типової форми договору оренди землі. Згідно умов договорів оренди я зобов’язався передати у строкове оплатне користування відповідачу належні мені на праві власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що знаходяться на території ___________ сільської ради _________ р-ну _________ обл.

Відповідно до п.9-10 договорів оренди земельних ділянок, орендна плата становить відповідно 294 грн. 83 коп. та 134 грн. 51 коп. на рік, яка сплачується до 31 грудня поточного року. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цими договорами, справляється пеня у розмірі 0,01 % несплаченої суми за кожний день прострочення (п.14).

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: