Головна Договір страхування Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ)

Субота, 09 липня 2011, 12:45

Договір

обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

м.____________ «____» ____________ 2011 р

Страхова компанія "Назва", іменована надалі "Страховик", в особі страхового агента Іванова Івана Івановича, що діє на підставі Довіреності №_________ від 04 березня 2010р., з однієї сторони і, ТОВ "Назва" іменоване надалі "Страхувальник", в особі директора Петрова Петра Петровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, названі "Сторони", уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Страховик зобов'язується за встановлену Договором плату (страхову премію) при настанні передбаченого в Договорі страхового випадку відшкодувати потерпілим завдану внаслідок цього випадку шкоду їхньому життю, здоров'ю або майну в межах визначеної Договором страхової суми.

1.2. Об'єктом страхування за цим Договором є майнові інтереси, пов'язані з ризиком цивільної відповідальності Страховика за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну потерпілих при використанні транспортного засобу на території України.

2. Транспортний засіб

2.1. Власник ТЗ ТОВ «Назва».

2.2. Марка, модель ТЗ - OPEL CORSA-B.

2.3. Ідентифікаційний номер ТЗ – VSX__________________.

2.4. Паспорт ТЗ AD №____________ виданого ______________________________ "21" травня 2010 р.

2.5. Державний реєстраційний номер №________________.

3. Страховий випадок

3.1. Страховим випадком за цим Договором визнається настання цивільної відповідальності Страхувальника за заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну потерпілих при використанні зазначеного у цьому Договорі транспортного засобу.

3.2. Не відшкодовується шкода, заподіяна внаслідок:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: