Головна Договір поставки Договір поставки товару (з відстрочкою платежу)

Субота, 29 січня 2011, 15:20

ДОГОВІР

поставки товару

(з відстрочкою платежу)

 м. ___________ "___"________ ____ р.

_____________________, надалі іменується "Постачальник", в особі ___________________, діє на підставі ______________, з однієї сторони, і ___________________, надалі іменується "Покупець", в особі ___________________, діє на підставі __________________, з іншої сторони (далі - "Сторони" ), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується передати, а Покупець - прийняти та оплатити товар, найменування, ціна, кількість, номенклатура (асортимент) якого будуть визначатися Сторонами у Специфікаціях, які є невід'ємними частинами цього Договору.

2. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ

2.1. Постачальник гарантує, що якість поставленого товару відповідає вимогам стандартів і технічних умов, встановлених в Україні, товар маркований у відповідності до встановлених для цього виду товарів стандартами та технічними умовами, а також іншими вимогами, що пред'являються до зазначених товарів для реалізації їх в оптовій і роздрібній торгівлі на території України.

2.2. На всі види поставленого товару Постачальник надає Покупцеві правильно оформлені сертифікати, а також інші документи, що підтверджують якість товару і його відповідність вимогам законодавству України. Вищевказані документи надаються Покупцеві при укладанні Договору або передачі товару.

2.3. Кількість товару, переданого Покупцеві, має точно відповідати кількості, зазначеній у товаророзпорядчих документах. Маркування товару повинне забезпечувати повну і однозначну ідентифікацію кожної одиниці товару при його прийманні і наступному продажі.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: