Головна Договір поставки Договір поставки продукції

Субота, 29 січня 2011, 05:11

ДОГОВІР

поставки продукції

м. _______________ "___"_________ ____ р.

______________________________(найменування юридичної особи), надалі іменується "Постачальник", в особі ___________________________ (посада, П.І.Б.), діє на підставі ______________________(Статуту, положення), з одного боку, і ______________________________(найменування юридичної особи), надалі іменується "Покупець", в особі _______________________ (посада, П.І.Б.), діє на підставі _____________________ (Статуту, положення), з іншого боку, з метою організації довгострокового співробітництва з виробництва та постачання продукції уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На підставі цього договору Постачальник зобов'язується поставити Покупцю наступну продукцію:

1) __________________________________________________________;

2) __________________________________________________________;

3) __________________________________________________________;

на період з "___"____________ ____ р. по "___"____________ ____ р.

2. КІЛЬКІСТЬ І АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ

2.1. Відповідно до цього договору Постачальник зобов'язується поставляти Покупцю, а Покупець приймати і оплачувати продукцію в наступних обсягах:

Найменування продукції:___________________________

Од.:_____________________________________________

Обсяг поставок на планований період:_______________________

2.2. Покупець не пізніше ___ (___________) днів представляє Постачальнику замовлення на необхідну йому в майбутньому році продукцію з зазначенням загальної кількості продукції з розбивкою по кварталах в межах загального обсягу і групового асортименту, передбачених п. 2.1 цього договору, на відповідний рік. До річного замовлення додається специфікація із зазначенням розгорнутого асортименту продукції, яка підлягає поставці на ____________________ (перший квартал, перше півріччя) планованого року.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: