Головна Договір позички Договір позички нежитлового приміщення

Неділя, 29 січня 2012, 16:46

Договір

позички нежитлового приміщення

м. ___________   "___"__________ 2012 р.

_____________, надалі іменується "Позичкодавець", в особі ____________, що діє на підставі ____________, з однієї сторони, і ____________, іменований надалі "Користувач", в особі _____________, що діє на підставі _____________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Позичкодавець зобов'язується передати в безоплатне тимчасове користування Користувачеві нежитлове приміщення площею __________ кв. м, розташоване у будинку N _____ за адресою: ________________, іменоване надалі "Приміщення", для _____________ в стані, придатному для використання його за призначенням.

Після закінчення дії договору Користувач зобов'язується повернути приміщення в тому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу.

1.2. Зазначене в п. 1.1 цього договору Приміщення належить Позичкодавцеві на праві власності, що підтверджується свідоцтвом про право власності: серія _______, N ________, видане _________________________.

1.3. Приміщення, яке передається Користувачеві за цим договором, зазначено на плані БТІ і в експлікації БТІ, які є невід'ємними частинами цього договору.

1.4. Приміщення надається у безоплатне користування з усіма речами і документами, які відносяться до нього.

1.5. Користувач гарантує, що передане приміщення не є предметом застави і не може бути відчужене з інших підстав третіми особами, в спорі і під арештом або забороною не перебуває.

1.6. Користувач має право розмістити в зазначеному Користувачем місці вивіску зі своїм найменуванням, а також вказати адресу місцезнаходження приміщення у своїх документах.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Позичкодавець зобов'язується:

а) передати Користувачеві за актом прийому-передачі приміщення в стані, що відповідає умовам цього договору і його призначенню, з усіма речами і документами, які відносяться до нього протягом _______ днів після укладення договору;

б) оплачувати комунальні послуги і при необхідності здійснювати ремонт приміщення.

2.2. Користувач зобов'язується:

а) використовувати приміщення відповідно до договору та його призначення;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: