Головна Договір позички Договір позички майна (спрощена форма)

Неділя, 22 січня 2012, 10:48

Договір

позички майна

"____" ________ 2012 р.

_________________, надалі "Позичкодавець", з однієї сторони, і ______________, в особі генерального директора __________________, який діє на підставі Статуту, іменоване в подальшому "Користувач", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне.

1. Предмет договору

1.1. Позичкодавець передає Користувачу у тимчасове безоплатне користування ___________________.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Позичкодавець зобов'язується:

2.1.1. Передати Користувачу майно, вказане в п. 1.1 цього договору, у справному стані.

2.2. Користувач зобов'язується:

2.2.1. Використовувати передане майно тільки у виробничих цілях.

2.2.2. Утримувати майно в справному технічному стані, не допускати його погіршення, не рахуючи нормального зносу.

2.2.3. За свій рахунок проводити ремонт майна.

2.2.4. За свій рахунок проводити оплату послуг, пов'язаних з експлуатацією майна.

2.2.5. При закінченні терміну договору повернути майно Позичкодавцеві в справному стані з урахуванням нормального зносу.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: