Головна Договір позички Договір позички автомобіля, який знаходиться в заставі

Субота, 21 січня 2012, 21:27

Договір позички (безоплатного користування) автомобілем, що знаходиться в заставі (капітальний і поточний ремонт, а також інші витрати несе користувач)

Договір позички

автомобіля, який знаходиться в заставі

м. ________________ "__"_________ ____ р.

__________, іменований далі "Позичкодавець", в особі ___________, діючого на підставі _________, з однієї сторони, і гр. _____________, надалі іменується "Користувач", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Позичкодавець передає у тимчасове користування Користувачеві належний Позичкодавцеві на праві власності автомобіль марки _________, випуску _____ року, двигун N _____, кузов N ______, _________ кольору, номерний знак __________, зареєстрований в ___________ (паспорт транспортного засобу: серія, N, виданий ____________, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу N __________, виданий "__"________ ____ р., _________________).

1.2. Автомобіль, вказаний у п. 1.1 цього договору, знаходиться в заставі (договір про заставу N _____ від "__"______ ____ р.).

Заставодержателем відповідно до зазначеного договору є _______________.

2. УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Позичкодавець надає автомобіль у справному стані за актом прийому-передачі, що є невід'ємною частиною цього договору.

2.2. Користувач зобов'язується після закінчення строку дії договору повернути автомобіль у стані, що відповідає відображеним в акті прийому-передачі, з урахуванням нормального зносу. При прийомі-передачі автомобіля сторони перевіряють його технічний стан, обумовлюють наявні несправності в акті прийому-передачі.

2.3. Користувач зобов'язується підтримувати автомобіль у справному стані, проводити його поточний ремонт за свій рахунок, а також нести інші експлуатаційні витрати. Паливно-мастильні матеріали, необхідні для роботи автомобіля, купуються користувачем за рахунок власних коштів.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: