Головна Договір позики Договір позики грошових коштів (між фізичною і юридичною особами, спрощена форма)

Субота, 19 травня 2012, 14:23

Договір позики

грошових коштів

м. _____________ "__" __________ 2012 р.

Громадянин України _________, надалі іменується "Позикодавець", який діє від власного імені, з однієї сторони і _________, надалі іменується "Позичальник", в особі _____________, що діє на підставі ___________, з іншої сторони уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Позикодавець передає Позичальнику позику в розмірі ____ (______________) гривень (далі - "сума позики"), а Позичальник зобов'язується повернути зазначену суму позики в обумовлений цим договором термін.

1.2. За цим договором відсотки за користування позикою не встановлюються.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Позикодавець передає Позичальнику зазначену суму позики в термін до "__" ___________ р.

Моментом передачі вважається момент надходження грошових коштів в касу Позичальника. За фактом отримання грошових коштів від Позикодавця сторони підписують двосторонній акт.

Сума позики передається Позичальнику одноразово і в повному обсязі.

2.2. Повернення Позичальником зазначеної в цьому договорі суми позики повинно бути здійснено не пізніше "__" ____________ р. (можна вказати інший порядок та строки повернення).

2.3. Сума позики може бути повернена Позичальником як одноразово в повному обсязі, так і по частинах, проте вся сума позики повинна бути повністю повернена Позичальником не пізніше терміну, зазначеного в п. 2.2 цього договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: