Головна Договір оренди (найму) Договір оренди обладнання (рухомого майна)

Субота, 10 вересня 2011, 10:44

Договір оренди обладнання

м. _____________ "__"________ 2011 р.

______________, надалі іменується "Орендодавець", в особі __________, який діє на підставі ____________, з однієї сторони, і ______________, іменований надалі "Орендар", в особі ____________, який діє на підставі ________, з іншої сторони, іменовані разом "Сторони" , а окремо "Сторона", уклали цей договір (далі - Договір) про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець зобов'язується надати Орендареві (обрати потрібне)

- у тимчасове володіння та користування

- у тимчасове користування

наступне рухоме майно (далі - Обладнання) разом з усіма його приладдями і необхідною для використання документацією (технічний паспорт, інструкція з експлуатації, сертифікат і т.д.):

__________________________________________________________;

__________________________________________________________;

__________________________________________________________;

__________________________________________________________;

__________________________________________________________.

1.2. Передане в оренду Обладнання є власністю Орендодавця.

1.3. Орендодавець гарантує, що на момент укладення Договору Обладнання в спорі або під арештом не перебуває, не є предметом застави і не обтяжене іншими правами третіх осіб.

2. ТЕРМІН ДОГОВОРУ

2.1. Договір укладено (обрати потрібне)

- на термін до ______

- на невизначений термін.

і вступає в силу з дати його підписання Сторонами.

2.2. Після закінчення терміну Договору Орендар, який належно виконував свої обов'язки, має переважне право на укладення договору на новий термін. Про своє бажання укласти договір на новий термін Орендар зобов'язаний письмово повідомити Орендодавця не пізніше _____ днів до закінчення терміну дії Договору.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Орендодавець зобов'язаний:

3.1.1. Підготувати Обладнання до передачі, включаючи складання акта приймання-передачі, що є невід'ємною частиною Договору.

3.1.2. Передати Орендарю Обладнання разом з усіма речами та документацією по акту у термін до _____.

3.1.3. При необхідності надавати Орендареві сприяння у монтажі, налагодженні та введення Обладнання в експлуатацію, а також відповідну консультаційну та інформаційну допомогу.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: