Головна Договір оренди (найму) Договір оренди транспортного засобу з екіпажем

Неділя, 02 січня 2011, 21:30

ДОГОВІР ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З ЕКІПАЖЕМ

м. ______________ "___"__________________ 20__ р.

____________________________ (найменування організації) в особі __________________ (П.І.Б., посада), іменоване надалі "Орендодавець", з одного боку, і _______________ (найменування організації) в особі __________________ (П.І.Б., посада), іменоване надалі "Орендар", з іншого боку, домовилися про нижченаведене.

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець надає Орендареві у тимчасове користування за плату транспортний засіб, визначений у додатку № ______ до цього договору, і свої послуги з управління.

1.2. Транспортний засіб, що передається в оренду, є власністю Орендодавця.

1.3. Орендодавець особисто (або співробітники Орендодавця) здійснює (ють) керування транспортним засобом.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Орендар зобов'язується:

2.1.1. Використовувати орендований транспортний засіб лише для здійснення наступних перевезень _______________ згідно графіка, наведеного в додатку № ______.

2.1.2. Регулярно і відповідно до умов договору проводити оплату послуг з управління транспортним засобом Орендодавця та орендних платежів.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: