Головна Договір надання послуг Договір надання послуг з іпотечним брокером

Середа, 04 квітня 2012, 19:40

Договір

надання послуг з іпотечним брокером

м. _______________ "___" _________ 2012 р.

____________ в особі ______________, що діє на підставі ________ (надалі іменується "Замовник"), з однієї сторони, і ____________ в особі _______________, що діє на підставі ________ (надалі іменується "Виконавець"), з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з супроводу угоди купівлі-продажу нерухомості з отриманням іпотечного кредиту, а Замовник зобов'язується оплатити ці послуги.

1.2. В рамках цього Договору Виконавець надає наступні послуги:

- аналіз кредитних іпотечних пропозицій банків з метою вибору найбільш оптимальної програми іпотечного кредитування для Замовника;

- збір всіх необхідних документів для отримання іпотечного кредиту, а також для укладення угоди з купівлі-продажу нерухомості;

- представлення інтересів Замовника у банку-кредиторі;

- консультування Замовника з усіх виникаючих питань;

- ________________________________;

- ________________________________.

1.3. Термін надання послуг:

- Початок: "___" _______________ р.;

- Закінчення: дата підписання Замовником кредитного договору з банком та / або підписання договору купівлі-продажу (за найбільш пізньою подією).

1.4. Послуги надаються за місцем знаходження Виконавця (м. ___________).

1.5. Усі витрати, пов'язані з виконанням цього Договору, Виконавець несе самостійно за рахунок своєї винагороди.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: