Головна Договір надання послуг Договір надання послуг на навчання в автошколі

Неділя, 12 червня 2011, 07:20

Договір

надання послуг на навчання в автошколі

м.______________ "____"________ 2011р.

_____________________, (організаційно-правова форма, повне найменування організації) діє на підставі ліцензії від "___"________________ 2011р. N_________, виданої ___________________________ _____________________ (посада, П.І.Б. керівника організації, підприємства), діє на підставі _______ (вказуються документи, що підтверджують його повноваження) іменоване надалі "Автошкола", з однієї сторони, та __________________ (П.І.Б., номер і серія паспорта, ким виданий, дата видачі) зареєстрований за адресою :___________________________________________, який називається в подальшому "Учень", з іншої сторони, іменовані надалі "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Автошкола приймає на себе зобов'язання з надання Учневі, відповідно до умов цього договору, на платній основі професійної підготовки за програмою навчання водіїв транспортних засобів категорії ___________________.

1.2. Освітні послуги надаються відповідно до навчального плану і розкладом занять, розробленими в автошколі.

2. Умови навчання

2.1. Навчання проводиться за програмою _____________________________.

2.2. Термін навчання визначається відповідно до навчального плану і складає _____ годин ____, з яких - це теоретичні заняття за вказаною програмою, а протягом ______ годин проводяться практичні заняття.

2.3. Заняття проходять в НЕ більше ____ чоловік.

2.4. Заняття проводяться по __________________(вказати дні тижня) з ____г. ____ хв. до ____г. ____хв.

2.5. Місце проведення занять: ____________________________________.

3. Обов'язки Автошколи

3.1. Автошкола зобов'язана:

3.1.1. організувати і забезпечити належне виконання послуг, передбачених пунктом 1.1. цього договору;

3.1.2. забезпечити приміщеннями, які повинні відповідати санітарним і гігієнічним вимогам; оснастити їх необхідним обладнанням;

3.1.3. розробити навчальний план, організувати проведення занять, дотримуватись вимог, які пред'являються до навчального процесу;

3.1.4. забезпечити навчально-методичними матеріалами і літературою;

3.1.5. прочитати курс лекцій з Правил дорожнього руху України;

3.1.6. перед проведенням практичних занять проводити інструктаж;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: