Головна Договір надання послуг

Договір надання послуг зразок
1 Договір надання послуг з охорони автостоянки 7329
2 Договір надання туристичних послуг 5617
3 Договір про надання послуг з установки та обслуговування обладнання зв'язку 6561
4 Договір надання послуг з читання лекцій і проведення семінарських занять у навчальному закладі 5308
5 Договір надання послуг з виготовлення, розміщення (встановлення) зовнішньої реклами 5836
6 Договір про надання стоматологічних послуг 4658
7 Договір про надання послуг з надання персоналу (лізинг персоналу) 6463
8 Договір надання послуг з іпотечним брокером 2514
9 Договір надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобіля 6942
10 Договір надання послуг з виконання функцій водія на автомобілі замовника 19208
11 Договір надання послуг з дослідження ринку в межах обумовленого географічного району (з фізичною особою) 4011
12 Договір про надання консалтингових послуг 8297
13 Договір надання послуг між фізичними особами 14006
14 Договір надання послуг (загальна форма, між юридичною особою та фізичною особою) 17656
15 Договір надання послуг з фізичною особою, виконуючим обов'язки постачальника в автосервісі (спрощена форма) 3613
16 Договір надання послуг з прибирання приміщень 11644
17 Договір надання рекламних послуг 5231
18 Договір надання послуг на обслуговування фуршету - організацію святкового вечора 7282
19 Договір надання послугз перевірки відповідності фактично виконаних робіт проекту 3055
20 Договір надання кур'єрських послуг (спрощена форма) 3553
21 Договір надання послуг з коректури (між фізичними особами) 3028
22 Договір позавідомчої охорони майна фізичної особи 3394
23 Договір ведення бухгалтерського обліку (аутсорсингу) 5580
24 Договір про надання послуг з коректури твору 3106
25 Договір про надання консультаційних послуг 9690
26 Договір про надання танцювальних послуг (навчання в танцювальній студії) 4507
27 Договір (контракт) на надання послуг з підвищення кваліфікації за кордоном 3209
28 Договір на виконання проектних робіт 7127
29 Договір надання послуг прибирання офісних приміщень 8196
30 Договір на підготовку водіїв транспортних засобів категорії «В» 4972
31 Договір надання послуг на навчання в автошколі 5998
32 Договір про надання аудиторських послуг 5705
33 Договір про надання ріелторських послуг 9715
34 Договір про надання послуг з логістики 8791
35 Договір про надання медичних послуг 10160
36 Договір про надання колекторських послуг 4406
37 Договір надання рекламних послуг 5976
38 Договір про надання юридичних послуг 7809
39 Договір на надання кур’єрських послуг 5123
40 Договір на надання послуг з бухгалтерського обслуговування 5562
41 Договір про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку 5169
42 Договір про надання бухгалтерських послуг 7773
43 Договір про надання консультаційних та маркетингових послуг 10026
 

Поняття
Відносини за договором надання послуг відомі цивільному праву протягом тисячоліть, однак, за рідкісним винятком у кодифікованих актах спеціальні норми, присвячені регулюванню вказаних відносин, були відсутні. Найчастіше в законодавствах регламентувалися лише види договорів з надання послуг (або зобов'язань за надання послуг). Це зумовило велику поширеність в юридичній практиці та мережі Інтернет зразків договору надання послуг з різним ступенем юридичного опрацювання та передбачених умов.

Зобов'язання з надання послуг можуть складатися в різних областях людської діяльності, а значить існує величезна кількість видів договорів надання послуг: договори з надання медичних послуг, договори з надання консультаційних послуг, договори з надання інформаційних послуг і багато чого іншого. Спектр їх постійно розширюється, тому скласти вичерпний перелік надаваних за договором послуг неможливо.

В даний час зобов'язання з надання послуг, оформлені у вигляді зразків договору оплатного надання послуг новітній інститут для українського законодавства, хоча окремі їх види і зустрічалися раніше. Чинний ЦК України визначає договір надання послуг як договір, за яким одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги. Як випливає з визначення, договір надання послуг є консенсуальним, оплатним і взаємним.

Договір надання послуг має такі особливості:

Предмет договору надання послуг досить специфічний об'єкт - послуга.
Особисте виконання має найважливіше значення для замовника, тобто він зацікавлений, щоб послугу, передбачену в тексті зразка договору надання послуг виконав конкретний виконавець.
Вимога до ліцензування певних видів надаваних за договором надання послуг (медичних, аудиторських, послуги зв'язку та ін.)

Договір оплатного надання послуг має схожість з договором підряду: одна сторона діє за завданням другої сторони. Схожість договорів підкріплюється правовим регулювання і юридичною практикою. Наприклад, до договору надання послуг застосовуються загальні положення про договір підряду, якщо це не суперечить нормам ЦК про безкоштовне надання послуг і особливостям предмета цього договору. Однак, у договорі надання послуг відсутній матеріальний результат дії, а значить, оплачується послуга як така: відповідно стадії здачі і приймання, як правило, не виділяються.

Серед зразків договорів про надання послуг договір оплатного надання послуг є найпоширенішим.
Предмет
Предметом договору надання послуг є нематеріальні послуги. Якщо конкретизувати це поняття, то можна сказати, що в поняття предмета договору надання послуг входить діяльність, основна мета якої не спрямована на створення уречевленого результату. І хоча матеріальний результат може бути супутнім "продуктом" виконання послуг, його створення в договорі надання послуг ніколи не є самостійним предметом договору надання послуг і завжди підпорядкований основній його меті.

Слід розрізняти результат діяльності виконавця, тобто власне "послугу", що надається за договором надання послуг, і той результат, якого бажає досягти замовник за допомогою послуги. Наприклад, фізична особа бажає отримати роботу маркетолога і наймає фахівця в даній області, щоб той підготував фізичну особу до співбесіди. Фізична особа (замовник) укладає з фахівцем (виконавцем) договір про безкоштовне надання послуг, а значить предметом договору надання послуг є підготовка особи до співбесіди. В цьому випадку, результатом, якого хоче досягти замовник є отримання роботи. Однак цей результат не охоплюється діяльністю виконавця. Виконавець (спеціаліст) може лише надати можливість замовнику оволодіти набором знань, проте гарантувати отримання роботи ніяк не може. Це пов'язано з минулим робочим досвідом замовника, його особистими якостями, кількістю претендентів на цю посаду і т.д. Таким чином, невід'ємною умовою зобов'язань з надання послуг є неможливість гарантувати досягнення корисного ефекту діяльності виконавця. Такий результат лежить поза межами договору надання послуг.

До видів послуг відносяться послуги зв'язку, медичні, ветеринарні, аудиторські, консультаційні, інформаційні, послуги з навчання, туристичного обслуговування. Даний перелік не є вичерпним. До поняття предмета договору надання послуг можуть бути віднесені й інші послуги за умови, що вони носять нематеріальний характер і не підпадають під дію норм, що регламентують окремі договори про надання послуг (підряд, довірче управління, банківський рахунок, доручення, комісія і т.п .).
Сторони
Сторонами договору надання послуг є виконавець і замовник.

Замовник - сторона договору надання послуг, яка доручає виконання послуги, а також бере її і оплачує. Замовником можуть виступати як юридичні особи та індивідуальні підприємці, так і фізичні особи. Відповідальність за договором надання послуг замовника регулюється статтями ЦК та умовами договору.

Виконавець - сторона договору надання послуг, яка зобов'язується виконати доручену замовником послугу. У ролі виконавця за договором також можуть виступати як юридичні особи та індивідуальні підприємці, так і фізичні особи. Однак виконавцю для надання послуг в деяких сферах діяльності потрібні спеціальні ліцензії. Так діяльність з надання медичних, аудиторських послуг і послуг зв'язку та ін. вимагає обов'язкового ліцензування. При цьому ліцензується діяльність не тільки юридичних, а й фізичних осіб, що надають відповідні послуги. Договір оплатного надання послуг, укладений виконавцем, який не має відповідної ліцензії, може бути визнаний судом недійсним.

Відповідальність за договором надання послуг у виконавця вище ніж у замовника. Це обумовлено природою договору про надання послуг.

Оскільки в договорі оплатного надання послуг результат невіддільний від діяльності виконавця, а процес споживання послуги здійснюється, як правило, в момент її надання, найважливіше значення для замовника набуває особистість виконавця: його індивідуальні дані, досвід, професіоналізм і т.д. Тому необхідно в змісті договору оплатного надання послуг вказувати особистого виконавця послуги.
Умови
Істотною умовою договору надання послуг є:

  1. Предмет договору - нематеріальні послуги, які зобов'язаний надати виконавець за договором. Умову договору надання послуг про предмет має бути ясно і чітко погодженою сторонами в тексті договору.
  2. Термін договору надання послуг. Термін виконання договору оплатного надання послуг визначається за згодою сторін. Хоча закон не містить спеціальних правил про термін договору надання послуг, його визначення має суттєве значення для можливості замовника вимагати виконання послуги.
    При відсутності даних умов договору оплатного надання послуг, він не вважається укладеним.

До додаткових умов договору надання послуг належить:

  1. Ціна договору оплатного надання послуг. Ціна в договорі послуг не визначається законодавчими актами. Є ряд документів у вигляді прейскурантів, тарифів тощо, які, як правило, виходять безпосередньо від виконавця.
  2. Особисте виконання. Послуги, за договором оплатного надання послуг, виконавець зобов'язаний надати особисто, якщо інше не передбачено умовами договору надання послуг.
  3. Якість надаваних за договором послуг. Якість виконаних виконавцем послуг повинні відповідати умовам договору надання послуг, а при відсутності або неповноті умов договору вимогам, що звичайно ставляться до послуг відповідного роду.
  4. Приймання послуг. Замовник зобов'язаний у строки та в порядку, які передбачені умовами договору оплатного надання послуг, за участю виконавця прийняти надані послуги.

Відсутність у договорі надання послуг перерахованих вище додаткових умов договору, не тягне за собою визнання договору недійсним.

Форма
Можлива форма договору надання послуг проста письмова. Оформлення договору оплатного надання послуг може відбуватися і усно, якщо договір виконується при самому його вчиненні (наприклад, отримання консультації в момент звернення за нею). Так як ЦК не містить особливих вимог до форми договору надання послуг, при його складанні слід керуватися загальними правилами про форму угод.