Головна Договір лізингу Договір фінансового лізингу (рухомого майна)

Вівторок, 22 березня 2011, 15:55

Договір

фінансового лізингу

м.Київ     "___" ________ 2011 р.

Лізингова компанія (найменування організації-лізингодавця), іменована надалі "лізингодавець", в особі ______________________________, що діє на підставі ________________________, з однієї сторони, фірма (найменування організації-продавця), іменована надалі "продавець", в особі ________________________, що діє на підставі _____________________, з другої сторони, і компанія (найменування організації лізингоодержувача), іменована надалі "лізингоодержувач", в особі _________________________, що діє на підставі _____________________ з третьої сторони уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

Відповідно до заяви лізингоодержувача лізингодавець зобов'язується придбати у власність у продавця для подальшої передачі в лізинг лізингоодержувачу наступне, вибране ним без участі лізингодавця майно:

________________________________________________

________________________________________________

Всього набувається майна на суму _______ грн., включаючи транспортні витрати _______ грн. та податок на додану вартість _________ грн.

Зазначене майно набувається в наступних виробничих цілях: __________________.

Оплата вартості майна проводиться лізингодавцем у _____ строк з дня підписання цього договору в безготівковому порядку шляхом переведення всієї суми вартості на розрахунковий рахунок продавця. Транспортні витрати по доставці майна на адресу лізингоодержувача оплачуються лізингодавцем.

Майно підлягає поставці в термін ______ і буде використано лізингоодержувачем за адресою ___________. Зміна місцезнаходження майна може бути проведена за письмовою згодою лізингоодержувача.

Справжнім лізингодавець доводить до відома продавця, що майно купується для подальшої передачі його у лізинг лізингоодержувачу у відповідності з цим договором.

Лізингоодержувач погоджує з продавцем всі техніко-економічні характеристики майна, включаючи специфікації, гарантії продавця за якістю майна, терміни і місце постачання. Зазначені в цьому пункті умови підлягають включенню в договір купівлі-продажу, укладений між лізингодавцем і продавцем, який разом зі специфікаціями є невід'ємною частиною цього договору.

2. Термін лізингу

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: