Головна Договір купівлі-продажу Зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу

Понеділок, 16 травня 2011, 04:02

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Країна ___________________               "__"___________2011 р.

____________________, держава _______________________, іменоване надалі Продавець, в особі директора _________________________, з однієї сторони, і _____________________, держава _______________________ іменоване надалі Покупець, в особі директора, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом іменовані Сторони, а кожен окремо - Сторона, уклали цей договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Застосовним правом за даним договором є цивільне право держави _____________.

1.2. Наступні угоди Сторін, укладені в будь-якій передбаченій законодавством держави формі, здійснюються на умовах цього договору, якщо інше не буде передбачено додатковою угодою Сторін.

1.3. З питань, не врегульованих цим договором, Сторони керуються нормами Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Відень, 1980 р.).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність, а Покупець прийняти та оплатити ____________________ виробництва_________________, далі Товар.

2.2. Найменування, кількість та ціна Товару узгоджуються Сторонами в специфікації до цього договору, що є невід'ємною частиною цього договору.

3. УМОВИ ПОСТАВКИ

3.1. Постачання Товару здійснюється на умовах ________________ по Інкотермс 2000.

3.2. Термін постачання партії Товару становить _______________ календарних днів з моменту підписання цього договору (або точно вказати термін).

3.3. Країна призначення Товару -________________, країна походження Товару -_______________.

 

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: