Головна Договір купівлі-продажу Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі

Неділя, 08 травня 2011, 16:00

ДОГОВІР

про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі

Місто ____________ «___»_________2011 рік

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі - ПРОДАВЕЦЬ,

з другої сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі - ПОКУПЕЦЬ, надалі всі разом - Сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу квартири (надалі іменується "Договір") про наступне:

розуміючи значення своїх дій правових та їх правові наслідки, на підставі статей 147,148 Цивільного кодексу України, ст. 53 Закону України *Про господарські товариства* уклали цей договір про таке:

1. Продавець передає Покупцю, а Покупець приймає у власність частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю, далі - *Товариство*, що знаходиться за адресою, ______________________, ідентифікаційний код №______________________, у розмірі ________________________, що становить 100%(сто) відсотків статутного капіталу Товариства.

2. Продаж вчинено за ціною _________________________________, які Покупець передав Продавцю до підписання даного договору, що є наслідком відсутності будь-яких претензій фінансового та майнового характеру до Покупця.

3. Частка, що відчужується, належить Продавцеві на підставі статуту _____________________ Товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрованого в новій редакції (Протокол Загальних зборів Учасників №_______________________року), державним реєстратором ____________ районної у місті ____________ державної адміністрації _______________року, номер запису №______________________.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: