Головна Договір купівлі-продажу Договір купівлі-продажу товару

Понеділок, 02 травня 2011, 06:19

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ

м. ______________     "___"________ 2011 р.

_______________________________(найменування підприємства, організації), іменується надалі "Продавець", в особі _______________________ (посада, П.І.Б.), діє на підставі __________________ (Статуту, положення), з однієї сторони, і _________________________ (найменування підприємства, організації), іменується надалі "Покупець", в особі _________________________ (посада, П.І.Б.), діє на підставі _______________________, (Статуту, положення) з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього Договору Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві товар в асортименті та в кількості, встановлених Договором, а Покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму визначену Договором (ціну).

1.2. Асортимент, кількість, ціна одиниці товару та загальна сума угоди визначаються в Переліку Nо. 1 (специфікації), що є невід'ємною частиною цього Договору.

2. ЦІНА І ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Ціна одиниці товару включає вартість товару, упаковки, витрати на його доставку до місця зберігання і зі зберігання на складі Продавця, оформлення необхідної документації, а також витрати по страхуванню та транспортуванню товару до місця призначення.

2.2. Збільшення Продавцем ціни товару в односторонньому порядку протягом терміну дії Договору не допускається.

2.3. Якість товару має відповідати зразкам і описам, що додаються до цього Договору.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов'язаний:

3.1.1. Передати Покупцеві товар належної якості і в обумовленому цим Договором асортименті.

3.1.2. Не пізніше ________ забезпечити відвантаження і доставку товару за адресою Покупця або іншого вантажоодержувача, зазначеного Покупцем в ________________.

3.1.3. Забезпечити страхування товару.

3.1.4. У день відвантаження за телефоном (телеграмою, телефаксом) повідомити Покупця, а у разі зазначення про доставку іншому вантажоодержувачу - також цьому вантажоодержувачу - про відвантаження товару в адресу Покупця (або іншого вантажоодержувача, зазначеного Покупцем).

3.2. Покупець зобов'язаний:

3.2.1. Забезпечити розвантаження і приймання проданого товару протягом ___ днів з моменту його надходження в місце призначення, за винятком випадків, коли він в праві вимагати заміни товару або відмовитися від виконання даного договору.

3.2.2. Здійснити перевірку під час приймання товару за кількістю, якістю й асортиментом, скласти і підписати відповідні документи (акт, приймання, накладну і т.д.).

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: