Головна Договір доручення, довіреність Довіреність (разова) від імені юридичної особи на укладення договору

Четвер, 07 жовтня 2010, 05:43

ДОВІРЕНІСТЬ (РАЗОВА)

ВІД ІМЕНІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

м._____________        _________________ (число, місяць, рік (прописом))

Цією довіреністю ________________________ (найменування та місцезнаходження організації) в особі ______________ (П.І.П, посада) що діє на підставі ___________________ (статуту, положення тощо) уповноважує _______________________ (П.І.П.) паспорт серії №_____________, виданий "___"______________199__р. ____________________________ (ким виданий) укласти договір ___________________________ (вказати предмет договору) з_________________________ (найменування організації) на умовах ________________________________ (вказати умови договору, або фразу "на його розсуд") і виконати всі необхідні дії, пов'язані з виконанням цього доручення.

Ця довіреність видана строком на ___________________________ (з правом передоручення, без права передоручення)

Підпис

М.П.