Головна Договір дарування Договір дарування частки у праві власності на квартиру (частини квартири) власником частки (у квартирі проживає неповнолітня дитина)

П'ятниця, 08 жовтня 2010, 19:43

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

ЧАСТКИ У ПРАВІ ВЛАСНОСТІ НА КВАРТИРУ ВЛАСНИКОМ ЧАСТКИ

м.____________        «___»___________20__р.

____________________________, що проживає за адресою: ________________(П.І.П.) паспорт серії ____ № ______________, виданий "___"_________19__ р., _____________________________________ (ким виданий) іменований надалі "Дарувальник", і _________________________ (П.І.П.), який проживає за адресою: ____________________________, паспорт серії ____ № ______________, виданий "___"_________19__ р., _______________________ (ким виданий) іменований надалі "Обдаровуваний", уклали цей договір про наступне.

1. Дарувальник передав у дар Обдаровуваному частку рівну 1 / 2 (однієї другої), у праві власності на квартиру, що знаходиться в м.____________ по ________________ (назва вулиці), будинок №______, корп. № _________, за № ____, розташовану на _____ поверсі ____ поверхового цегляного будинку споруди 19__року, що складається з ___ кімнат, загальною корисною площею ___ (_________________), житловою площею ____ (________________), з кухнею площею ____ (______________), оснащеній газовою плитою, з ізольованими ванною та туалетом, має балкон. Будинок, в якому розташована квартира, обладнаний сміттєпроводом і ліфтом.

2. Обдаровуваний в дар від Дарувальника вказану частку в праві власності на вищеназвану квартиру приймає.

3. Відчужувана частка у праві власності на вказану квартиру належить Дарувальнику на підставі договору дарування, посвідченого нотаріусом ___________ "___"______19__ р. за № _____, зареєстрованого ПП «БТІ» м._______________ «__»_________року.

4. Згідно Довідки № _________, виданої ПП «БТІ» "___"_____________19__р., інвентаризаційна оцінка квартири становить _________ (___________), відповідно частка оцінюється в _________ (___________).

5. Обдаровуваний пропорційно своїй частці за свій рахунок здійснює експлуатацію та ремонт квартири, бере участь у витратах, пов'язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом, у тому числі капітальним, всього будинку.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: