Головна Договори з інтелектуальної власності Авторський договір замовлення на створення електронного засобу масової інформації в системі Інтернет з відчуженням виняткових прав

Субота, 27 серпня 2011, 21:48

Авторський договір замовлення

на створення електронного засобу масової інформації в системі Інтернет з відчуженням виняткових прав

м. __________________ "___"________ 2011 р.

____________________, іменоване надалі "Організація", в особі ___________________________, який діє на підставі ______________________, з однієї сторони, і _____________________, іменований у подальшому "Автор", з іншої сторони, спільно іменовані надалі "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Автор зобов'язується створити твір: Web-сайт "_____________" (найменування засобу масової інформації), що складається з програми для ЕОМ, призначеної для пошуку, обробки, накопичення, зберігання, відтворення та розповсюдження бази даних і самої бази даних, - відповідає таким вимогам:

- назва-Web-сайта "__________";

- призначення: призначено для розміщення твору в комп'ютерній мережі Інтернет;

- зміст: інформаційні ресурси та інформаційні системи, що містять графічну, текстову, цифрову, музичну, відео-, фото-та іншу інформацію по _____________ (тематика вказується відповідно до свідоцтва про реєстрацію) тематики, рекламну інформацію, банери, іншу інформацію, включену в базу даних;

- мова: українська, російська, англійська,

іменований надалі "твір", і передати його, а також виключні права на нього Організації для використання всіма не забороненими законом способами.

Додаткові вимоги до твору:

- Web-сайт "_________" повинен бути представлений в одному стилі;

- елементи вузлів повинні бути уніфіковані;

- елементи навігації повинні бути однакові у всій системі;

- база даних повинна бути структурована способом, зрозумілим для користувача;

- сторінки повинні однаково виглядати в браузерах Internet Explorer, Opera, Mozzila Firefox і Netscape Navigator;

- в базі даних повинна бути присутня Пошукова система;

- повинні бути присутніми фільтри на сервері і кодування шрифтів;

- база даних повинна бути оптимізована для зниження навантаження на сервер;

- ___________________________________.

1.2. Автор відчужує Організації виняткові права на створювану Програму в повному обсязі для використання їх будь-яким способом і в будь-якій формі.

Перераховані права передаються на термін ____ (______) року з дня схвалення твору Організацією на території України і всіх іноземних держав, де твір охороняється згідно з міжнародними договорами і внутрішнім законодавством.

Автор передає результати виконаних робіт за актом прийому-передачі з додатком виправдувальних документів. Одночасно передаються ключі (коди доступу) і технічна документація.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: