Субота, 19 березня 2011, 10:55

ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР

м. ____________ "___" __________ 2011 р.

Видавництво _________________, іменоване надалі "Видавництво", в особі директора _________________, що діє на підставі статуту, і ________________, іменований надалі "Автор", уклали договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Автор зобов'язується створити і передати Видавництву для видання на ____________ мові свій твір.

1.2. Зазначений твір має відповідати таким умовам:

а) ____________________________________ (вид літератури, жанр, призначення);

б) відповідати доданому до договору проспекту (заявці, плану, навчальній програмі);

в) обсяг ________ до ___________ авторських аркушів (віршованих рядків), включаючи додатки та ілюстрації.

1.3. Автор зобов'язується передати Видавництву право на використання твору наступними способами:

поширювати екземпляри твору будь-яким способом: продавати, здавати в прокат і т.д. (право на поширення);

імпортувати екземпляри твору з метою розповсюдження, включаючи примірники, виготовлені з дозволу власника виняткових авторських прав (право на імпорт);

перекладати твір (право на переклад);

переробляти, аранжувати або іншим способом переробляти твір (право на переробку) на термін _____ і на території ________.

2. Права і обов'язки сторін

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: