Головна Аналітика Як подати скаргу до Європейського суду з прав людини

Неділя, 29 липня 2012, 20:31

Як подати скаргу до Європейського суду з прав людиниКожному, хто планує звертатися до Європейського суду з прав людини, необхідно знати, що процедура звернення являє собою систему чітко визначених правил, від суворого дотримання яких залежить, чи буде скарга розглянута. Розберемося з цими правилами більш докладно.

Хто може поскаржитися

Згідно ст. 34 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, Суд може приймати заяви від будь-якої фізичної особи, неурядової організації або групи осіб, які стверджують, що стали жертвами порушення їх прав, визнаних у Конвенції або протоколах до неї. Для заявників практично не встановлено обмежень - це можуть бути і дорослі, і діти, і фізичні особи, і організації (але не посадові особи і не офіційні органи держави). Крім того, у ряді своїх справ Європейський суд визнав, що недієздатні особи також мають право подавати скарги. При цьому заявнику необов'язково бути громадянином держави-члена Ради Європи або взагалі громадянином держави, на яку він подає скаргу.

Основне правило - особисті права особи, яка звертається повинні бути порушені. Суд не приймає до розгляду так звані абстрактні скарги, тобто скарги, в яких викладається невідповідність національної практики або законодавства положенням Конвенції, але не вказано, за яких конкретних обставин і які саме персональні права заявника були порушені. Наприклад, громадянин Норвегії звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою, що норвезьке законодавство про аборти суперечить ст. 2 і 8 Європейської конвенції. Проте особисто він ніяких порушень своїх прав при застосуванні цього законодавства не зазнав, тому його звернення було визнано неприйнятним.

Для визнання скарги прийнятною необхідно, щоб на момент розгляду справи в Європейському суді особа все ще була жертвою, тобто зазнавала наслідки порушення її прав і не отримала повного відшкодування понесених збитків і перенесених страждань.

На що можна скаржитися?

Найчастіше в Європейський суд звертаються зі скаргами, які просто не входять в його компетенцію. Перш за все, слід знати, що Євросуд - це не орган з перегляду рішень національних судів, не касаційна інстанція. Це самостійний судовий орган, і звертатися до нього можна тільки зі скаргами на порушення тих прав, які містяться в Конвенції та протоколах: права на життя (ст. 2 Конвенції), права не піддаватися тортурам, такому, що принижує і нелюдському поводженню (ст. 3 Конвенції) , заборони рабства та примусової праці (ст. 4 Конвенції), права на свободу та особисту недоторканність (ст. 5 Конвенції), права на справедливий судовий розгляд (ст. 6 Конвенції), на свободу думки, совісті і релігії (ст. 9 Конвенції ), на ефективні засоби правового захисту (ст. 13 Конвенції), на оскарження вироків у кримінальних справах у другій інстанції (ст. 2 Протоколу 7), на компенсацію в разі судової помилки (ст. 3 Протоколу 7) та ін.

Коли можна скаржитися?

Відповідно до ст. 35 Європейської конвенції, Суд може приймати справу до розгляду тільки після того, як були вичерпані всі внутрішні засоби правового захисту (тобто справа була розглянута в національному суді першої інстанції, апеляції та касації), як це передбачено загальновизнаними нормами міжнародного права. Крім того, з моменту останнього судового рішення (або офіційної відповіді органу, покликаного усунути проблему) повинно пройти не більше 6 місяців. Докази, що засоби внутрішнього правового захисту вичерпані, слід докладати до скарги.

Нерідко приводом до звернення в ЄСПЛ стають відразу кілька порушень. В цьому випадку необхідно дуже точно перевірити, чи вичерпані по кожному з порушень судові засоби внутрішнього правового захисту. Приклад: громадянин був незаконно поміщений під варту. Він оскаржив дії влади в суді, отримав відмову, і касаційна інстанція залишила рішення в силі. Таким чином, засоби внутрішнього правового захисту були вичерпані. Проте, подаючи скаргу до Євросуду з прав людини про порушення ст. 5 (1) і 5 (4) (кожен, хто став жертвою арешту або затримання на порушення положень цієї статті, має право на компенсацію), громадянин не спробував вирішити проблему відшкодування в національному суді.

Як правильно подавати скаргу

В ЄСПЛ можна звернутися з листом, в якому слід коротко викласти суть скарги, вказати, які права порушені, у чому саме це виразилося, які засоби внутрішнього правового захисту використані, додати копії відповідних документів. У цьому листі також треба вказати мету звернення: прагнення припинити порушення прав, змінити загальну практику держави, змінити законодавство. Не слід забувати про вимоги справедливої компенсації: в суму, яка, на думку заявника, повинна бути присуджена за рішенням суду, включаються судові витрати, пов'язані з розглядом справи, інша понесена в результаті порушення прав матеріальна шкода, компенсація моральної шкоди.

Офіційні мови Європейського суду - французька та англійська, але звернення можна направити і російською або українською. На початковій стадії провадження Суд може вести переписку на цих мовах. Але якщо Суд на основі надісланих документів не визнає заяву неприйнятною і вирішить запропонувати уряду висловити свою позицію з приводу вимог заявника, подальша переписка буде вестись англійською або французькою мовою. За загальним правилом, свої подальші зауваження заявник або його представник повинні будуть передавати також англійською або французькою мовою. Секретаріат суду направить підтвердження отримання листа і повідомить номер тимчасового досьє, який слід вказувати у всій подальшій переписці. Суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою (а не по телефону). Якщо заява відправляється по електронній пошті або по факсу, його обов'язково потрібно продублювати звичайною поштою. Також немає необхідності бути особисто присутнім в суді для усного викладу обставин справи. Листи і документи, які направляються до Суду, не слід прошивати степлером, склеювати чи скріплювати іншим чином. Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані.

Можливо, Секретаріат запросить додаткову інформацію. Якщо ж він прийде до висновку, що існує очевидна перешкода для того, щоб скарга була прийнята до розгляду, він повідомить заявника про це. Але думка Секретаріату - це ще не думка Суду. Можливо, враховуючи зауваження, зроблені Секретаріатом, недоліки і прогалини в скарзі вдасться усунути. Якщо ж листування покаже, що звернення може бути зареєстроване як скарга, Секретаріат направить заявнику формуляр скарги з пояснювальною запискою щодо його заповнення. Суд розглядає лише ті скарги, які заповнені в необхідній формі і містять всі зазначені у формулярі відомості. При направленні звернення до Євросуду заявник не несе ніяких витрат, крім оплати поштових відправлень. Але при цьому слід чітко усвідомлювати, що подати скаргу без допомоги адвоката буде дуже складно, а послуги адвокатів, що працюють з ЄСПЛ, дорогі.

Адреса, за якою слід направляти звернення:
The Registrar
European Court on Human Rights. Council of Europe
F - 67075 Strasbourg Cedex France

Андрій Мединський
Судово-юридична газета | http://sud.ua/