Головна Аналітика Державний кредит на навчання: як отримати

Субота, 22 жовтня 2011, 09:59

Державний кредит на навчанняВчення - світло, а невчення - тьма. От тільки де взяти гроші на оплату навчання, адже вступити в державний вуз, та ще й на безкоштовне навчання, досить проблематично. Зрозуміло, що можна звернутися в банк і отримати кредит на навчання. Але, по-перше, абітурієнт повинен бути резидентом України, якщо студент не є граданіном країни, він може звернутися в компанію http://alt-brayer.ua/, спеціалітси якої надають юридичну допомогу нерезидентам країни. кредит навряд чи хтось видасть, тому кредитоотримувачем доведеться бути одному з батьків. По-друге, просто так, без забезпечення, наприклад, заставою, кредит не отримати. А по-третє, вражають відсотки за таким кредитом, і не кожен батько зважиться починати доросле життя свого чада з боргів.


На жаль, мало хто знає про те, що в Україні діє державна програма з надання пільгових цільових кредитів на навчання у вузах, причому незалежно від форми власності. Мова йде про Постанову КМУ від 16.06.2003 № 916 (остання редакція від 13.09.2011) "Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти". Здається, така інформація стане в нагоді абітурієнтам, які з фінансових причин не змогли поступити до ВНЗ цього року - в наступному вони можуть спробувати знову. Крім того, на отримання такого кредиту можуть розраховувати і громадяни, що вже стали студентами. Але для цього необхідно знати наступне.

Що таке пільговий державний кредит

Отже, цільовий пільговий державний кредит для здобуття вищої освіти, зауважте, не тільки на денній, але і на заочній, вечірній формі навчання у вузах країни незалежно від їх форми власності можуть отримати громадяни України віком до 28 років, які успішно склали вступні іспити або вже учні на будь-якому курсі вузу. Кредит видається тільки один раз на навчання за однією і тією ж спеціальністю для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра у вищому навчальному закладі, що функціонує на території Україні.

Відповідно до Постанови, пільговий кредит на здобуття вищої освіти, залежно від того, в чиєму бюджеті передбачені такі кошти, може надаватися з державного або місцевих бюджетів. Зрозуміло, що заручитися кредитом, передбаченим в державному бюджеті, звичайному студенту досить проблематично, а от кредитом, виданим управлінням освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, отримавши відповідний напрям, - цілком можливо.

На тлі банківських цей кредит, як кажуть, можна і не відчути на власній кишені, адже його сума повертається до Державного бюджету України, бюджету АРК та інші місцеві бюджети зі сплатою 3% річних протягом 15 років, починаючи з дванадцятого місяця після закінчення навчання в вузі - з виплатою щороку 1 / 15 частини загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним. Більше того, одержувач кредиту, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом (п. 22-1 Постанови), одержувачу, який має двох дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 25% суми зобов'язань по кредиту, а який має трьох і більше дітей - до 50% суми. У разі народження дітей під час повернення кредиту (тобто протягом 15 років після закінчення вузу) одержувач звільняється від сплати відсотків за користування кредитом з дати народження першої дитини; з дати народження другої дитини за рахунок бюджетних коштів погашається 25% суми кредитного зобов'язання , а з дати народження третьої дитини - 50% суми. Зрозуміло, щороку на момент оплати кредиту і відсотків по ньому одержувачу потрібно надавати вузу довідку про склад сім'ї, засвідчену в установленому порядку копію свідоцтва про народження дитини та паспорт. Погодьтеся, не така вже й трудомістка процедура. Інша справа, що охочих отримати такий кредит дуже багато, а задовольняють такі заявки в кількості не більше 2-3 осіб на кожен вуз.

З чого все починається

Для початку слід з'ясувати, чи бере участь обраний вами вуз в такому виді кредитування. Необхідну інформацію можна отримати або в самому вузі, або звернувшись до обласного (або Київської, Севастопольської міських адміністрацій) управління освіти. Там же можна отримати направлення для здобуття вищої освіти у вузі державної або комунальної форми власності за рахунок кредиту за спеціально затвердженою формою. Бланки таких направлень відносяться до документів суворої звітності. При видачі направлення повинні враховуватися успішність майбутнього абітурієнта, здатність до засвоєння знань, участь в олімпіадах, конкурсах (п. 12 Постанови). Зрозуміло, що для отримання пільгового кредиту на навчання необхідно і на вступних іспитах показати себе з кращого боку, адже, згідно з п. 10 Постанови, приймальна комісія вузу приймає рішення про зарахування абітурієнта з оплатою його навчання за рахунок кредиту за результатами складання вступних іспитів. Таке рішення затверджується керівником вузу.

До речі, абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інваліди 1 і 2 групи, діти з малозабезпечених і багатодітних сімей мають переваги як при отриманні направлення, так і при винесенні рішення про зарахування до вузу з оплатою навчання за рахунок кредиту за результатами вступних іспитів.

Протягом 10 днів з моменту підписання наказу про зарахування приймальна комісія вузу повідомляє орган, який видав направлення на навчання за рахунок кредиту, про результати зарахування абітурієнтів цієї категорії та повертає направлення на навчання за рахунок кредиту абітурієнтів, які не складуть вступні іспити або не зарахованих до ВНЗ. Орган, що видав направлення, має право надавати невикористані кредити студентам вузів незалежно від курсу навчання. Отже, думається, другокурсникам і старшокурсникам таку інформацію слід взяти на замітку.

Як укладається договір про кредит на навчання

Кредит надається на підставі угоди між його одержувачем та керівником вузу. Якщо одержувач кредиту на момент вступу до вузу є неповнолітнім, така угода укладається з його батьками або особами, які їх замінюють, а пізніше, після досягнення одержувачем кредиту повноліття, він переукладає договір з вузом. Для укладення договору одержувач (або його законні представники) подають до вузу паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ДПА платника податків. Сам же договір укладається в трьох примірниках - по одному для кожної зі сторін, які його уклали, а третій передається вузом органу-розпоряднику бюджетних коштів. Наприклад, якщо договір укладено між абітурієнтом і приватним вузом (аккредитованим!), третій примірник надсилається МОНмолодьспорту, а якщо стороною за договором виступає вуз комунальної форми власності - управлінню освіти обласної (Київської та Севастопольської міської) адміністрації.

Нарешті, слід зазначити, що в разі відрахування студента, що навчається за рахунок кредиту, вуз в 10-денний термін оголошує конкурс на отримання кредиту серед студентів, що навчаються на платній основі. У свою чергу, рішення про надання такого кредиту приймається вченою радою вузу з урахуванням переважного права абітурієнтів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів 1 та 2 групи, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. До речі, відраховані студенти-одержувачі кредиту повинні повертати позикові кошти, починаючи з третього місяця після відрахування. В іншому випадку питання буде вирішуватися в судовому порядку, згідно з чинним цивільним законодавством.

Здрастуй, диплом!

Як зазначалося раніше, у студентів-одержувачів кредиту після закінчення вузу, точніше, на 12-й місяць після його закінчення, виникає обов'язок по виплаті наданого та використаного кредиту. Тим не менше, і таких витрат можна уникнути, якщо пропрацювати за фахом на держпідприємстві не менше п'яти років: "Одержувач кредиту, який після закінчення вузу пропрацював за фахом не менш ніж 5 років у державному або комунальному закладі чи організації в сільській місцевості, кредит і відсотки за користування ним не повертає, що підтверджується щороку на момент оплати довідкою з місця роботи "(п. 26 Постанови).

Так, і ще важливий аспект. Студенти, які перебувають в академічній відпустці, мають право продовжити термін дії угоди про надання кредиту після повернення з академвідпустки. Зверніть увагу, що такий вид відпустки просто так, по одному волевиявленню студента не надається. Згідно з ч. 2 ст. 45 ЗУ "Про вищу освіту", академічна відпустка може бути надана у зв'язку з обставинами, що роблять неможливим виконання навчального плану, а саме - за станом здоров'я, у зв'язку з призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх або наукових установах іноземних держав. Так що, якщо, приміром, студентці довелося піти в академічну відпустку за станом здоров'я (у зв'язку з народженням дитини), термін дії пільгового договору можна продовжити.

Окрім іншого, для студентів, що виконують кредитний договір на загальних підставах, Постановою передбачена можливість виплатити кредит і відсотки по ньому достроково. І, до речі, термін повернення кредиту продовжується в разі проходження його одержувачем строкової військової служби, а також перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Отже, якщо ви громадянин України, вам ще не виповнилося 28 років і ви бажаєте отримати вищу освіту, не витрачаючи при цьому власних або батьківських заощаджень, вам, як мовиться, і карти в руки.

Юлія Габдулліна | Судово-юридична газета № 40, 17-23 жовтня 2011 | http://sug.kiev.ua/