Головна Аналітика За що роботодавець повинен доплачувати працівнику

Четвер, 11 серпня 2011, 18:35

Зарплата, надбавка, доплатаЩо може бути краще виплаченої у встановлений термін зарплати? Мабуть, тільки заслужена надбавка і доплата до основного заробітку. На жаль, більшість працівників навіть не здогадуються про те, що, приміром, виконуючи роботу, так би мовити, за двох, вони мають право на отримання відповідної надбавки.

Йдеться про Наказ Держкомстату України від 13.01.2004 № 5, яким затверджено Інструкцію зі статистики заробітної плати (далі - Інструкція № 5). Так от, згідно з нею, надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених законодавством, виплачуються за: 1) суміщення професій (посад), 2) розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт; 3) виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника; 4) роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці; 5) інтенсивність роботи; 6) роботу в нічний час; 7) керівництво бригадою; 8) високу професійну майстерність; 9) класність - водіям (машиністам) транспортних засобів; 10) високі досягнення у праці, в т. ч. державним службовцям; 11) виконання особливо важливої роботи на певний термін; 12) знання та використання в роботі іноземної мови; 13) допуск до державної таємниці; 14) дипломатичні ранги, персональні звання посадових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів; 15) науковий ступінь та інші надбавки, передбачені законодавством.

З підставами для одержання деяких з перерахованих надбавок вирішила розібратися "Судово-юридична газета".

Робота за себе і "за того хлопця"

Суміщення професій (посад). Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника. Така підстава для доплати передбачена, в першу чергу, ст. 105 КЗпП "Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника". Так, працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації, поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника. До слова, тимчасово відсутнім вважається працівник, відсутній у зв'язку з хворобою, відпусткою, відрядженням або з інших причин, коли, згідно із законодавством, за ним зберігається місце роботи. При цьому розміри доплат за таке суміщення встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.

Важливо розуміти, що не всі трудові обов'язки, які буде нести працівник за своєю і "чужою" посадою, будуть суміщенням. Зокрема, передумовою для поєднання професій / посад має бути наявність у штатному розкладі вакансії, тобто незаповненої посади, при відсутності ж такого суміщення і, як наслідок, доплати за нього стають неможливими. До речі, що стосується працівників бюджетних організацій, то максимальний розмір їх доплат обмежений Постановою КМУ від 30.08.2002 № 1298 (остання редакція від 24.05.2011) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників підприємств, установ , організацій окремих галузей бюджетної сфери ". Згідно з названим документом, для "бюджетників" надбавка за суміщення встановлюється в розмірі до 50% посадового окладу (тарифної ставки). Точно така ж надбавка передбачається за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника. Причому керівники бюджетних організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів та їх заступники права на таку надбавку не мають.

Що стосується працівників, зайнятих у приватній сфері, то тут слід керуватися Генеральною угодою між КМУ та Конференцією роботодавців України та профспілковими об'єднаннями "Про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки". Згідно з Додатком 3 названої Угоди, за суміщення професій / посад доплата одному працівнику не обмежується максимальним розміром і встановлюється в межах економії фонду зарплати за тарифною ставкою і окладом суміщеної посади працівника. А за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюється доплата до 100% тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника. Конкретний же розмір доплат і надбавок встановлюється власником або уповноваженим ним органом.

Поряд з викладеним слід зазначити, що підставою для нарахування доплати за суміщення або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника буде наказ роботодавця, яким на працівника буде покладено виконання додаткових обов'язків по іншій посаді / професії без звільнення від основної роботи в рамках тривалості робочого часу за основною роботою , і визначений конкретний розмір доплати. До слова, суміщення або виконання обов'язків за тимчасово відсутнього працівника є нічим іншим, як істотною зміною умов трудового договору, а тому допускається тільки за згодою працівника у встановлені КЗпП терміни. Тим не менш, на доплату за суміщення професії / посади не доводиться розраховувати, якщо поєднується робота передбачена в нормах трудових затрат або трудовим договором.

Все своє ношу з собою

Мабуть, нікого не здивуєш пропозиціями вакансій з невеликою умовою про наявність у потенційного працівника власного автомобіля, комп'ютера та іншого майна, необхідного для виконання трудових функцій. Якщо людина приступає до роботи з таким застереженням, час задуматися, чи повинен наймач виплачувати компенсацію за використання особистого майна співробітника. Звернувшись до ст. 125 КЗпП, можна констатувати допустимість використання в процесі трудової діяльності особистого майна (інструментів) працівників для потреб підприємства, установи, організації. Причому ця норма дає право таким працівникам вимагати компенсацію за амортизацію цих інструментів, а розмір і порядок виплати, якщо вони не встановлені в централізованому порядку, визначаються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з працівником. На перший погляд, все зрозуміло: прийнятий на посаду кур'єра з власним автомобілем - отримай компенсацію за його знос (амортизацію). Однак виникає питання, чи належить автомобіль до згаданих інструментів.

На цей рахунок серед юристів і бухгалтерів до цих пір не вщухає дискусія, але щоб не стомлювати читача термінологією, слід лише послатися на згадану раніше Інструкції № 5, якій передбачаються компенсаційні виплати працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту та особистого транспорту тільки в рамках їх зносу (амортизації). Але такі виплати віднесені до фонду додаткової зарплати, тому, влаштовуючись на роботу з власним автомобілем, слід грамотно оформити трудові відносини, вказавши в трудовому договорі цю умову і визначивши розмір амортизації. До речі, сама виплата буде здійснюватися на підставі відповідного наказу роботодавця. Зверніть увагу, що про оплату пально-мастильних матеріалів мова в такому випадку не йде - використовуючи особистий транспорт при виконанні своїх трудових обов'язків, ви зможете розраховувати тільки на компенсацію амортизації.

У випадку, якщо вас беруть на роботу, укладаючи усний трудовий договір, слід наполягти на паралельному укладенні так званого компенсаційного договору, на підставі якого ви зможете отримати компенсацію зносу особистого автомобіля. Нарешті, заслуговує уваги поширений на практиці спосіб оформлення подібних відносин шляхом укладення цивільно-правового договору оренди. Тут, звичайно, є маса спірних питань. Але, думається, головним мінусом для працівника, який передав автомобіль в оренду своєму наймачеві, буде наявність в ПК України ст. 164.2.17, згідно з якою такий працівник в очах податкової служби стає платником ПДФО: "В загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді вартості використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку у безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання або компенсація зумовлені виконанням платником податку трудової функції згідно трудового договору (контракту) або передбачені нормами колективного договору ". Це означає, що якщо ваші відносини будуть оформлені цивільно-правовим договором (оренди, послуги, підряду), то з компенсаційних виплат на амортизацію особистого транспорту доведеться виплачувати податок.

Інфосправка
Більше працюєш - більше отримуєш

Генеральна угода між КМУ та Конференцією роботодавців України та профспілковими об'єднаннями "Про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки" (Витяг)

ДОПЛАТИ

- за інтенсивність роботи - до 12% тарифної ставки (окладу);

- за роботу у вечірній час (с18.00 до 22.00, при багатозмінному режимі роботи) - 20% годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в такий час;

- за роботу в нічний час - 35% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в такий час.

НАДБАВКИ

- за високі досягнення у праці - до 50% посадового окладу

- за виконання особливо важливої роботи на певний термін - до 50% посадового окладу

Витяг з Постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298: "Надбавка встановлюється за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10%, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15%, двох і більше мов?

За матеріалами: «Суде бно-юридическая газета»