Головна Аналітика Проект закону про земельний кадастр не містить в собі головного - порядку ведення земельного кадастру

П'ятниця, 27 травня 2011, 08:24

проект Закону України Про Державний земельний кадастр № 8077Ще один крок на шляху створення повноцінного ринку землі зробив законодавець, прийнявши за основу проект Закону України "Про Державний земельний кадастр" № 8077 (далі по тексту - Проект № 8077). Саме цей закон має забезпечувати функціонування єдиної інформаційної бази, в якій містяться відомості про об'єкти і суб'єктів земельних правовідносин. Крім того, прийняття цього закону разом із законом про ринок землі є умовою для зняття мораторію на оборот сільськогосподарських земель.

Примітно, що Проект № 8077 не визначає порядок ведення земельного кадастру, як це вимагає стаття 204 Земельного кодексу України (і нова редакція статті 202 Земельного кодексу України згідно Проекту № 8077). Законодавець пішов перевіреним шляхом встановлення відсильний норми про те, що порядок ведення земельного кадастру має бути визначений Кабінетом Міністрів України. Це в свою чергу означає, що, незважаючи на прийняття закону, практична реалізація його положень почнеться після прийняття зазначеного порядку.

Також, варто відзначити, що Проект № 8077 містить у собі кілька неузгоджених положень. Зокрема, ст. 1 Проекту № 8077 дає визначення державного земельного кадастру, як інформаційної системи, яка також включає в себе відомості про цільове призначення земельної ділянки. У той час як, ст. 14 Проекту № 8077 говорить про те, що до відомостей про земельну ділянку, що містяться в державному земельному кадастрі відносять, крім усього іншого, інформацію про категорію земельної ділянки і ні слова не згадується про його цільове призначення.

Крім того, положенням Проекту № 8077 підтверджено існування паралельних реєстрів - Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в яких відображатимуться відомості про зареєстровані речові права на земельні ділянки. При цьому порядок взаємодія між органами, які ведуть дані реєстри, повинен буде визначити Кабінет Міністрів України.

Цікавою новелою є вимога вказівки кадастрових номерів у рішеннях органів місцевого самоврядування або органів державної влади про затвердження документації із землеустрою, про передачу земельних ділянок у власність або у користування, про зміну цільового призначення земельної ділянки. Також, примітно, що згідно Проекту № 8077 кадастровий план буде складатися в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

У Проекті № 8077 визначено нові документи, які містять інформацію державного земельного кадастру і можуть надаватися суб'єктам земельних правовідносин. Так, крім витягу з державного земельного кадастру, можуть надаватися довідки, які містять узагальнену інформацію про землі, а також викопіювання з кадастрової карти (плану) і іншої картографічної документації.

Крім того, задекларовано положення про те, що нотаріуси зможуть видавати витяги з Державного земельного кадастру. При цьому, при здійсненні угоди щодо земельної ділянки сторони зможуть взяти витяг самостійно або доручити це нотаріусу. За Проектом № 8077 невід'ємною частиною витягу з державного земельного кадастру буде кадастровий план земельної ділянки.

До позитивних моментів Проекту № 8077 варто віднести визначення в Земельному кодексі України поняття "формування земельної ділянки". Однак, на жаль, його зміст є неповним. Зокрема, згідно Проекту № 8077 формування земельної ділянки передбачає визначення його площі, меж та внесення інформації про нього до Державного земельного кадастру. У той же час земельна ділянка, як об'єкт земельних відносин, володіє і іншими обов'язковими характеристиками, зокрема, певним місцем розташування і наявністю титульних прав щодо нього. Це також випливає з визначення земельної ділянки (ст. 79 Земельного кодексу України).

Новелою Проекту № 8077 можна назвати визначення механізму внесення до державного земельного кадастру відомостей про суборенду, сервітут, які поширюються на частини земельних ділянок. Дана процедура здійснюється до реєстрації вищевказаних прав. При цьому підтвердженням встановлення сервітуту і виникнення суборенди крім відповідних договорів буде витяг з державного земельного кадастру. Для реалізації цього положення, Закон України "Про землеустрій" пропонується доповнити статтею 55-1 "Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту".

Таким чином, Проект № 8077 містить в собі багато цікавих положень, які, у разі прийняття закону, зможуть прояснити, а в деяких випадках поліпшити ситуацію в регулюванні певного кола земельних правовідносин. У той же час, закон не містить в собі головного - порядку ведення земельного кадастру. Більше того, певні положення не узгоджуються з іншими положеннями самого Проекту № 8077 і норм чинного законодавства. Залишається тільки сподіватися, що цей закон буде доопрацьований з урахуванням інтересів суб'єктів земельних правовідносин.

Джерело: http://news.ligazakon.ua/news/2011/5/26/44031.htm