Головна Аналітика Настають зміни в Податковий кодекс

Неділя, 15 травня 2011, 20:08

Зміни до Податкового кодексуАналіз пропонованих змін до Податкового кодексу і не тільки ... 

19 квітня поточного року після доопрацювання в першому читанні прийнято проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу України)" від 12.03.2011 р. № 8217, поданий народним депутатом В. Хомутинником (далі - законопроект № 8217). Розглянемо окремі прийдешні нововведення

Зміни до Податкового кодексу

Законопроектом № 8217, зокрема, розширене поняття "інжиніринг". Це суттєво, оскільки пп. 139.1.14 та пп. 139.1.15 Податкового кодексу (далі - ПК) накладають окремі обмеження на витрати, понесені (нараховані) платником податку у зв'язку з придбанням послуг (робіт) з інжинірингу у нерезидента. Отже, після прийняття на основі законопроекту № 8217 відповідного закону про внесення цих та інших змін в ПК, збільшиться обсяг видатків, які за певних умов або взагалі не враховуються при розрахунку об'єкта обкладення податком на прибуток, або обмежені за розміром, дозволеного для їх включення до складу витрат платника податку.

За законопроектом № 8217 податковим періодом може бути:

- календарний рік;

- календарне півріччя;

- календарний квартал;

- календарний місяць;

- календарний день.

В даний час в ПК немає такого періоду, як календарне півріччя.

Законопроект № 8217 уточнює порядок оподаткування операцій з цінними паперами і прямо називає дату виникнення доходу від їх продажу або іншого способу відчуження. З цією метою законопроект № 8217 пропонує доповнити п. 153.8 ПК абзацом такого змісту:

"При здійсненні платником податку операцій з продажу або іншому відчуженню цінних паперів, або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав або в момент їх зворотного викупу або погашення емітентом, що придбані платником податку під час їх розміщення або в результаті здійснення внеску до статутного капіталу емітента корпоративних прав доходи від таких операцій визначаються у момент їх продажу або іншого відчуження з урахуванням витрат, понесених при придбанні таких цінних паперів. При цьому понесені витрати на придбання названих цінних паперів враховуються у складі інших витрат і не враховуються при визначенні об'єкта оподаткування відповідно до цього Кодексу ".

Щодо оподаткування доходів фізичних осіб законопроект № 8217 хоче додати в п. 164.6 НКУ норму про те, що при нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

В розділ ХХ "Перехідні положення" ПК законопроект № 8217 передбачає внести зміни, що стосуються оподаткування доходів, виплачуваних фізичним особам за договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління, і договорами пенсійних вкладів, укладеними відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд". Такі доходи не будуть обкладатися податком на доходи фізичних осіб на весь період дії вищезгаданого Закону, а не до 01.01.2012 р., як це зазначено зараз в ПК.

Запропоновано також здійснювати оподаткування доходів платника податку, нарахованих за результатами податкових періодів до 1 січня 2011 року за ставками та згідно норм, які діяли до 1 січня 2011 року, незалежно від дати їх фактичної виплати (надання).

Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за результатами перевірок, які здійснюються контролюючими органами, планується застосовувати в розмірах, передбачених законом, що діє на день прийняття рішень щодо застосування таких штрафних (фінансових) санкцій. Це нововведення буде враховувати те, що штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 застосовуються в розмірі не більше 1 гривні за кожне порушення.

Зміни до Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Законопроектом № 8217 передбачається, що приватні підприємці на загальній системі оподаткування будуть нараховувати єдиний соціальний внесок (далі - ЄСВ) на розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на 1 число звітного періоду, в якому отриманий дохід (прибуток).

Зараз об'єктом для нарахування ЄСВ такими особами є сума доходу (прибутку), отримана від їх діяльності, яка підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та сума доходу, що розподіляється між членами сім'ї фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.

Декларація з податку на доходи фізичних осіб

Ще свіжий у пам'яті хаос, пов'язаний із заповненням та поданням перших (за січень і лютий 2011 року) декларацій з податку на доходи фізичних осіб. Адже форма цієї декларації була затверджена наказом ДПАУ від 31.01.2011 р. № 58, який вступив в силу тільки з 18.02.2011. І ДПАУ, бажаючи заспокоїти схвильованих платників податків, видала тоді лист від 25.03.2011 р. № 8236/7/17-0217, в якому сказала, що: "... Згідно з п. 5 підрозділу 10 Перехідних положень Кодексу штрафні санкції, які можуть бути застосовані до платників податків у зв'язку з порушенням строків подання зазначеної декларації і сплати податкових зобов'язань, починають застосовуватися до таких платників податків за результатами податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого такі акти введені в дію. Отже, за минулі звітні періоди штрафні санкції не застосовуються".

Тобто виходячи із суті даного листа за січень і лютий штрафні санкції застосовуватися не повинні.

Тепер безкарність платників податків, які в період з 1 січня 2011 року до дня вступу в силу майбутнього Закону (на основі законопроекту № 8217) неправильно визначили загальну суму доходів, які були нараховані (виплачені, надані) на користь платників податків, загальну суму податку на доходи фізичних осіб, утриману з цих доходів, перерахованого податку до бюджету і відображеного в декларації з податку на доходи фізичних осіб, а також несвоєчасно представили таку декларацію, закріплена в його прикінцевих та перехідних положеннях.

При цьому суми фінансових санкцій, вже нараховані органами ДПС за такі порушення і не сплачені до бюджету платниками податку на доходи фізичних осіб, підлягають списанню. Щоправда, незрозуміло, чи будуть повернуті вже внесені до бюджету штрафи.

http://news.ligazakon.ua/news/2011/5/12/43193.htm