Головна Аналітика Якщо повноваження ВСУ не зміняться, він остаточно перетвориться на повністю незалежний орган судової влади - орган, від якого нічого не залежить

Четвер, 24 лютого 2011, 16:31

Верховний Суд України

ВСУ здав свої позиції як найвищий судовий орган

Після вступу в силу Закону України "Про судоустрій і статус суддів", а також низки змін, які торкнулися судової систему України, Верховний Суд України (ВСУ) втратив низку важливих функцій і повноважень і фактично перестав бути найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Щодо невиправданого обмеження повноважень ВСУ свою критику висловлювала в тому числі і Венеціанська комісія.

15 лютого прийнятий за основу законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення роботи Верховного Суду України" (№ 7447). Документ має намір зміцнити позицію ВСУ та розширити його повноваження у системі судів загальної юрисдикції. Особливо важливо відзначити, що пропонується надати Пленуму ВСУ за результатами перегляду рішень касаційних судів по конкретних справах права узагальнювати судову практику і приймати рекомендаційні роз'яснення.

Також уточнюється, що заява про перегляд судових рішень Верховним Судом України у зв'язку з встановленням міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при розгляді справи судом, подається безпосередньо до ВСУ (а не через відповідний вищий спеціалізований суд).

У той же час, така зміна стосується лише цієї підстави для перегляду рішень ВСУ. Якщо підставою для перегляду є неоднакове застосування касаційним судом (судами) одних і тих самих норм матеріального чи процесуального права, законопроект не змінює норму, згідно з якою рішення про допуск справ у ВСУ приймає відповідний спеціалізований суд.

 Хоча після прийняття Закону України "Про судоустрій і статус суддів" вчені та юристи практики неодноразово підкреслювали, що така норма суперечить принципу nemo index in propria causa est (ніхто не може бути суддею у своїй власній справі). 

Ряд повноважень, якими, відповідно до законопроекту, ВСУ можливо буде наділений, це ті повноваження, яких ВСУ не так давно позбавили. Тому в процесі роботи над зазначеним законопроектом і його подальшого затвердження не можна забувати, що судова система є однією з основ держави і при розробці моделей організації її діяльності необхідно керуватися не тільки принципом тимчасової політичної доцільності, а, перш за все, ставити мету поліпшити цю систему і зробити її більш ефективною.

Незважаючи на те що, ВСУ, відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", визначений як найвищий судовий орган в системі судів загальної юрисдикції, на даний момент він фактично позбавлений реальних можливостей і повноважень впливу, як на судову систему України, загалом, так і на прийняття рішень по окремих справах.

Таким чином, у випадку, якщо не відбудеться зміна повноважень ВСУ, він остаточно перетвориться на повністю незалежний орган судової влади - орган, від якого нічого не залежить.

Автор: Маркіян Мальский
За матеріалами: http://news.ligazakon.ua/news/2011/2/23/38390.htm