Головна Аналітика Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики
Неділя, 12 лютого 2017, 17:06

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає дотримання Правил адвокатської етики як одного з основних професійних обовязків адвоката.

Чинні на даний час Правила адвокатської етики,  затверджені Установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

Норми цих Правил доповнюють та конкретизують законодавство України в сфері адвокатури та адвокатської діяльності.

Дія цих Правил поширюється на всіх адвокатів (України та іноземних) та членів адвокатського самоврядування, а також на всі види адвокатської діяльності, а в частині, визначеній Правилами, і на інші види його діяльності, які можуть вступити в суперечність з його професійними обов’язками та підірвати престиж адвокатської професії. Правила розповсюджуються на відносини, що діють або існують після їх прийняття.

Згідно з Правилами, адвокати у повсякденній практиці керуються такими принципами:

1. Незалежність та свобода адвоката у здійсненні адвокатської діяльності.

2. Дотримання законності.

3. Домінантність інтересів клієнта.

4.Неприпустимість представництва клієнтів з суперечливими інтересами(усунення конфлікту інтересів).

5. Конфіденційність.

6. Компетентність та добросовісність.

7. Чесність і порядність.

8. Повага до адвокатської професії.

9. Культура поведінки.

     10. Обмежене рекламування діяльності адвокатів.

За порушення Правил адвокатської етики до адвоката можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру

Більше того, адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики його помічником, якщо адвокат (ст. 78):

1. Не забезпечив ознайомлення останнього з цими Правилами.

2. Не здійснював належного контролю за діями помічниками, залученого ним до виконання окремих робіт за дорученням, передбаченим угодою між адвокатом і клієнтом про надання правової допомоги.

3. Своїми розпорядженнями і порадами або особистим прикладом сприяв порушенню помічником Правил адвокатської етики.

Адвокат, що є керівником адвокатського об’єднання (адвокати-члени колегіального керівного органу адвокатського об’єднання), може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за невиконання вимог ст. 74 цих Правил, а також за прийняття ним(ними) рішень, які тягнуть порушення Правил адвокатської етики.

При застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності і лише за винні порушення (ст.68). Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.

Про правила етики у площині адвоката і адвоката, адвоката-клієнта тощо  - у наступних статтях.