Головна Аналітика Про проходження стажування для отримання свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю

Вівторок, 08 листопада 2016, 22:16

Для отримання свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, особа, після здачі кваліфікаційного іспиту повинна пройти професійне стажування. Метою стажування є формування і закріплення професійних знань, умінь і навичок, які здобув здобувач у результаті професійної теоретичної підготовки і підготовка особи до самостійного здійснення адвокатської діяльності.

Хто має право проходити стажування? Стажування мають право проходити особи, які мають повну вищу юридичну освіту, володіють державною мовою, мають стаж роботи в галузі права не менше двох років, успішно здали кваліфікаційний іспит за Програмою складення кваліфікаційного іспиту, що затверджена Радою адвокатів України і відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року № 5076 та отримали свідоцтво про складання кваліфікаційного іспиту у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії свого регіону.

Щодо проходження стажування осіб, що склали кваліфікаційний іспит, то вони керуються Положенням про організацію та порядок проходження стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затверджене рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 р.

Загальне керівництво процесом стажування осіб здійснює рада адвокатів України Рада адвокатів України, як вищий орган адвокатського самоврядування. Вона розробляє методологічні основи стажування, затверджує програми та методики стажування, здійснює контроль за організацією процесу стажування радами адвокатів регіонів.

Основний функціонал по проходженні стажування покладений на регіональну раду адвокатів. Так, до компетенції ради адвокатів регіону щодо організації стажування входять:

ведення реєстру адвокатів, які є керівниками стажування, укладання відповідних договорів з адвокатами, які є керівниками стажування, призначення керівників стажування, затвердження індивідуального плану стажиста та здійснення контролю за його виконанням, приймання проміжних звітів стажиста та основного звіту, зупинення чи припинення на час  стажування стажиста, відкріплення адвоката-керівника стажиста. 

Терміни і тривалість стажування:

Термін стажування рахується від дати надання адвокату-керівнику стажування відповідного направлення ради адвокатів регіону.  Стажування здійснюється протягом 6місяців і обчислюються шляхом сумарного обліку робочого часу стажиста на виконання програми та плану стажування, який має становити не менше 550 годин.

Після шестимісячного строку стажування стажист звітує про проходження стажування окремим звітом встановленої РАУ форми. Керівник стажування також здає звіт про рівень і оцінювання стажування стажиста відповідно до встановленої форми.

Про вимоги до керівників стажування, порядок укладання договорів тощо у наступній статті.