Головна Аналітика Організація українських органів адвокатського самоврядування

Четвер, 28 липня 2016, 06:16

Адвокатура України – як правовий інститут захисту визначена Конституцією України. В статті 59 КУ говориться, що дії адвокатури  України спрямрямовані на забезпечення права  захисту від обвинувачень та надання правової допомоги при вирішенні судових справ у державних органах.

Адвокатська корпорація до 2012 р. не була об’єднаною організаційно. В радянськиі часи адвокатура входила до Міністерства юстиції, 20 років після проголошення незалежності України діяла Кваліфікаційно-дисциплінарна адвокатурна  комісія, мала тільки 2 обмежені функції – прийом кваліфікаційних іспитів та притягання до дисциплінарної відповідальності.

І тільки 5 липня  2012 р.  на вимогу Ради Європи прийнявся  Закон України про «Адвокатуру та адвокатську діяльність», що об’єднав усіх адвокатів країни в одну організацію – Національну асоціацію адвокатів України. Саме даним законом було визначено, що адвокатура є недержавним, а самоврядним інститутом, яка забезпечує здійснення захисту, представництва, надання інших видів професійної правової допомоги. Закон говорить, що адвокатура повинна самостійно вирішувати питання з своєї діяльності та організації. До-речі, органи адвокатського самоврядування у країнах Центрально-Східної Європи діють уже біля 100 років, в Україні тільки від 2012 р.

Тому для забезпечення ефективної і професійної адвокатської діяльності, дотримання її гарантій, а також захисту професійних прав для адвокатів і забезпечення їх високого професійного рівня в Україні діє адвокатське самоврядування. До його компетенції входить також вирішування питань з дисциплінарної відповідальності адвокатів, підвищення їхньої кваліфікації тощо.

Як діє система органів адвокатського самоврядування? В першу чергу варто наголосити на тому, що усі органи адвокатського самоврядування об’єднує Національна асоціація адвокатів України (НААУ).

Національний рівень:

  1.  Найвищим органом адвокатури є З’їзд адвокатів України, який скликається Радою адвокатів України один раз в три роки. З’їзд також може організовуватися позачергово. В такому разі його скликають на вимогу адвокатів,яких повинно бути не менше однієї десятої від загальної кількості, які включені до Єдиного реєстру адвокатів України, або не менш як однієї третини рад адвокатів регіонів
  2. Рада адвокатів України – діє між з’їздами і виконує функції адвокатського самоврядування. Її порядок роботи і повноваження визначаються Законом та затверджуються на з’їзді. До РАУ входить по 1 представнику з кожного регіону, за посадами Голова РАУ, НААУ,  заступники та секретар.
  3. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (ВКДК) -  колегіальний орган, що розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіонів. ВКДК звітує з’їзду адвокатів України та Раді адвокатів України.
  4. Вища ревізійна комісія адвокатури (ВРК) – здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю НААУ та усіх її органів, ВКДК, рад адвокатів регіонів тощо, підконтрольна і підзвітна З’їзду адвокатів України.

Регіональний рівень:

  1.  Конференція адвокатів регіону
  2. Регіональна Рада адвокатів.
  3. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія
  4. Ревізійна комісія регіону