Головна Аналітика Новий закон «Про судоустрій і статус суддів» і що за ним?!

Аналітика
Вівторок, 14 червня 2016, 10:10

2 червня 2016 р. Верховна Рада України прийняла Закон України №  4734 «Про судоустрій та статус суддів», законопроект поданий 30 травня 2016 р.

Нагадаємо про систему судоустрою України, що існувала до прийняття Законопроекту від 2 червня 2016 р., яка мала чотири рівні:

Так, до Першої інстанції судів входили (від найнижчого):

 1. Районні суди;

 2. Міжрайонні суди, міські суди;

 3. Господарські суди областей, Києва та Севастополя, Окружні адміністративні суди, Районні у містах суди, Міськрайонні суди.

Другу інстанцію представляли:

 1.  Апеляційні господарські суди;

 2. Апеляційні адміністративні суди;

 3. Апеляційні загальні суди;

До ІІІ інстанції входили:

 1.  Вищий господарський суд України;

 2.  Вищий адміністративний суд України;

 3. Вищий спеціалізований суд України, який у своїй структурі мав Цивільну і Кримінальну Палати.

 Найвищою ланкою судівництво був Верховний Суд України, який структурно поділявся на такі Палати:

 1. Господарська палата;

 2. Адміністративна палата;

 3.  Цивільна палата;

 4. Кримінальна палата;

Якою ж буде структура судів за новим законом? Аналізуючи зміни і новели нового законопроекту «Про судоустрій і статус суддів», в першу чергу слід наголосити на тому, що буде реалізована трирівнева система судоустрою. Це означає, що в системі місцевих судів діятимуть:

Суди І інстанції:

 1. окружні суди як місцеві загальні суди для розгляду цивільних, кримінальних, адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення. Закон передбачає виділення окремої спеціалізації суддів із здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

 2. окружні господарські суди як місцеві господарські суди.

 3. окружні адміністративні суди як місцеві адміністративні суди. 

Щодо апеляційних судів, то вони утворюватимуться в апеляційних округах як суди ІІ інстанції, серед яких:

 1. апеляційні суди з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення,

 2. апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди.

Важливим є реформування Верховного Суду.  Так до його складу увійдуть:

Велика Палата Верховного Суду, що є ІІІ судовою інстанцією і включає у себе:

 1. Касаційний адміністративний суд;

 2. Касаційний господарський суд;

 3. Касаційний кримінальний суд;

 4. Касаційний цивільний суд.

Важливо, що за новим законом про судоустрій і статус суддів запроваджується новий вид судів, які виділяються в окрему ланку як вищі спеціалізовані суди і які діятимуть як суди першої інстанції для розгляду окремих категорій справ, а саме:

 1. Вищий суд з питань інтелектуальної власності;

 2. Вищий антикорупційний суд.

Варто зазначити, що в цілому законопроект був схвально відзначений Радою суддів України, яка зокрема відзначила, такі його позитивні зміни як створення і формування складу Вищої ради правосуддя, надання їй можливості представляти суди у бюджетному процесі, запровадження функціонального імунітету суддів.

За новим законом підвищуються кваліфікаційні вимоги до суддів, змінюється процедура призначення особи на посаду судді, удосконалюється дисциплінарна відповідальність суддів тощо. Про це та про інші новели закону читайте у наступних статтях.