Головна Агентський договір Агентський договір на надання послуг з пошуку постачальників пиломатеріалів

Субота, 30 липня 2011, 12:32

Агентський договір

на надання послуг з пошуку постачальників пиломатеріалів

м. ______________ "___"__________ 2011 р.

____________, іменоване надалі "Принципал", в особі __________, який діє на підставі ____________, з однієї сторони і __________________, іменований надалі "Агент", в особі ________________, який діє на підставі _____________, з іншої сторони уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Принципал доручає, а Агент бере на себе зобов'язання здійснювати від свого імені, але за рахунок Принципала такі юридичні та фактичні дії, а Принципал зобов'язується сплатити Агенту винагороду за надані послуги.

1.2. Права та обов'язки за угодами, укладеними Агентом, виникають безпосередньо у Агента.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. За цим договором Агент зобов'язується:

- за дорученням Принципала здійснювати пошук організацій, що знаходяться на території ________ і займаються продажем пиломатеріалів за найбільш вигідними цінами;

- укладати договори на поставку лісу, а також інші договори за дорученням Принципала;

- за спеціальною вказівкою Принципала здійснювати розрахунки з контрагентами Принципала шляхом сплати ним готівкових грошей за рахунок коштів, перерахованих для цього Принципалом на розрахунковий рахунок Агента;

- виконувати інші доручення Принципала.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: