Головна Агентський договір Агентський договір на оплату рахунків за електричну енергію, теплову енергію, воду

Неділя, 24 липня 2011, 19:15

Агентський договір

на оплату рахунків за електричну енергію, теплову енергію, воду

м. _______________ "__"_______ 2011 р.

____________, іменоване надалі "Принципал", в особі _________, що діє на підставі ___________, з однієї сторони, та _______________, іменоване надалі "Агент", в особі ___________, що діє на підставі ___________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Агент від свого імені, але за рахунок Принципала зобов'язується оплачувати рахунки за електричну енергію, теплову енергію, воду, ______________ (вказати інше, якщо необхідно), надані ____________ (вказати назви енергопостачальних організацій) (далі - "енергопостачальні організації") на підставі договорів ____________ (вказати номера і дати договорів) для обслуговування будівлі за адресою: __________________, укладених з ними Агентом, а Принципал зобов'язується сплатити Агенту винагороду за надані послуги.

1.2. Цей договір укладено у зв'язку з тим, що в даний час Принципал придбав будинок за адресою: _________________, прийняв його за актом прийому-передачі від "___"___________ ___ р. і фактично користується електричною енергією, тепловою енергією, водою, ____________ (вказати інше, якщо необхідно), наданими енергопостачальними організаціями для обслуговування будівлі за вказаною адресою. Однак договори на надання електричної енергії, теплової енергії, води, __________ (вказати інше, якщо необхідно) укладені з енергопостачальними організаціями Агентом.

1.3. Цей договір укладено на строк до вступу в силу останнього за часом укладення з договорів з енергопостачальними організаціями, які Принципал має намір укласти від свого імені для обслуговування будівлі за адресою: ______________.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: