Головна Агентський договір Агентський договір на реалізацію морського круїзу

Понеділок, 18 липня 2011, 19:00

Агентський договір

на реалізацію морського круїзу

м. ___________  "___"__________ 2011 р.

_____________, іменований надалі - Туроператор, в особі ____________, діючого на підставі _____________, з однієї сторони, та _______________, в особі _________________, діючого на підставі ____________________, надалі - Турагент, з іншої сторони, разом іменовані - Сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Турагент зобов'язується за дорученням Туроператора від свого імені, але за рахунок Туроператора просувати і реалізовувати сформований Туроператором туристичний продукт __________________________ (найменування туристичного продукту - морського круїзу), надалі - морський круїз, а Туроператор зобов'язується виплачувати Тур агенту винагороду, передбачену цим договором.

По угодах, укладених Турагентом з туристами, набуває права і стає зобов'язаним Турагент, хоча б Туроператор і був названий в угоді або вступив з туристами в безпосередні відносини по виконанню угоди.

1.2. Умови просування Турагентом морського круїзу:

1.2.1. Турагент за рахунок своєї винагороди розміщує рекламу про морський круїз в наступних виданнях: ______________, _____________, _____________, а також на своєму сайті в Інтернеті (адреса: ______________________________). Зміст і розташування реклами Турагент попередньо погоджує з Туроператором.

1.2.2. Турагент за рахунок своєї винагороди бере участь в спеціалізованих виставках і ярмарках, які відбудуться в ______________ і ______________ з "___"________ ____ р. по "___"________ ____ р.

1.2.3. Турагент спільно з Туроператором бере участь в організації туристського інформаційного центру, де буде поширюватися інформація про морський круїз за адресою: __________________________.

1.2.4. Турагент за рахунок своєї винагороди видає каталог формату _________________ з включенням опису морського круїзу.

1.2.5. Турагент за рахунок своєї винагороди видає буклет накладом ___ примірників формату _________________ з описом морського круїзу.

1.2.6. ________________________________________ (Інше).

1.3. Умови реалізації Турагентом морського круїзу. Турагент в період дії цього договору від свого імені, але за рахунок Туроператора укладає договори про реалізацію морського круїзу з туристами або іншими замовниками морського круїзу, а також надає туристам послуги відповідно до таких договорів.

1.4. Турагент (не) має право з метою виконання договору укладати субагентські договори з іншими особами.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: