Головна Агентський договір Агентський договір на виконання агентських функцій з маркетингу та постачання продукції

Неділя, 26 червня 2011, 10:51

Агентський договір

на виконання агентських функцій з маркетингу та постачання продукції

м.___________   "___"_________ 2011 р.

Концерн "Назва", іменований надалі Фірма, в особі виконавчого директора на території України Іванова Івана Івановича, що діє на підставі Довіреності №__________ від «___» _________ 20__ р., з однієї сторони, і ТОВ "Назва", іменоване надалі Агент, в особі генерального директора Петрова Петра Петровича, що діє на підставі Статуту Підприємства, з іншої сторони, іменовані надалі Сторони, уклали цей договір про наступне.

1. Предмет договору

1.1. Фірма надає Агенту монопольне право на виконання агентських функцій з маркетингу та можливості поставки продукції Фірми (Додаток 1) на територію України, іменовану надалі Територія.

2. Зобов'язання Агента

2.1. Відповідно до предмету цього договору Агент зобов'язується: сприяти просуванню продукції Фірми з використанням рекламних та ознайомлювальних матеріалів, поставлених Фірмою, а також здійснювати активні дії по сприянню Фірмі в укладенні договорів із продажу її продукції на Території;

- вивчати Територію з метою виявлення потенційних замовників на продукцію Фірми;

- проводити аналіз наявності у потенційних замовників необхідних дозволів для здійснення їх проектів, їх платоспроможності;

- поширювати рекламні матеріали, пов'язані з продукцією Фірми, і проводити представлення цієї продукції;

- інформувати Фірму про необхідність проведення переговорів;

- сприяти організації зустрічей і техніко-комерційних переговорів між представниками Фірми та замовниками;

- сприяти укладенню між Фірмою і замовником взаємовигідного договору;

- проводити консультування з правових та комерційних питань експортно-імпортного регулювання на Території у зв'язку з договорами, що укладаються Фірмою.

2.2. Агент не має права укладати договори від імені Фірми.

2.3. Агент користується незалежністю стосовно власної діяльності.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: