Головна Агентський договір Агентський договір з фізичною особою-підриємцем (спрощена форма)

Четвер, 26 травня 2011, 19:55

Агентський договір

з фізичною особою-підриємцем

м.___________ "___"________ 2011 р.

____________________(прізвище, ім'я, по батькові), що є фізичною особою-підриємцем, іменований надалі  "Агент", і _________________, (найменування й організаційно-правова форма організації) іменоване ______ надалі  "Принципал", в особі _____________________,  (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі _________________(статуту, положення), уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Агент зобов'язується за винагороду робити з доручення Принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за рахунок Принципала, або від імені й за рахунок Принципала.

1.2. Агент здобуває права й стає зобов'язаним по угоді, укладеної із третьою особою від свого імені за рахунок Принципала.

1.3. По угоді, укладеної Агентом із третьою особою від імені й за рахунок Принципала, права й обов'язки виникають у Принципала.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Принципал зобов'язаний:

- сплачувати Агентові винагороду в розмірі __________________. Виплата винагороди здійснюється протягом _____________ з моменту надання Агентом звіту за відповідний період або звіту про виконання зобов'язань по окремим зробленим Агентом угодам;

- не укладати аналогічних договорів з іншими особами, що діють на території _________________________________, а також утримуватися від здійснення на цій території самостійної діяльності аналогічної діяльності, що становить предмет даного агентського договору за умови сумлінного виконання Агентом своїх зобов'язань;

- повідомляти Агентові про наявні заперечення по представленому звіту протягом  ______ днів після його подання. У випадку якщо в зазначений строк заперечення не будуть представлені звіт вважається прийнятим Принципалом.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: